دکتر هژبرپور مدیر شبکه بهداشت و درمان باغملک خبرداد : اکیپ کانون بسیج جامعه پزشکی ویژه طرح شهید رهنمون در روستای سرآسیاب شهرستان باغملک مستقر گردید

به گزارش خورنا؛ دکتر هژبرپور مدیر شبکه بهداشت ودرمان باغملک خبرداد : اکیپ کانون بسیج جامعه پزشکی ویژه طرح شهید رهنمون در روستای سرآسیاب مستقر گردید.

دکتر هژبرپور مدیر شبکه بهداشت ودرمان باغملک گفت: این اکیپ شامل پزشک عمومی ، کارشناس مبارزه با بیماریها ، کارشناس مامایی ، و عوامل اجرایی در روستای سرآسیاب از توابع دهستان رودزیر با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به این منطقه اعزام و بیش از ۸۰ نفر بطور رایگان به لحاظ ویزیت ، دارو ، آموزشهای بهداشتی و مشاوره ای خدمات مورد نیاز را دریافت نمودند.

وی گفت : طرح شهید رهنمون با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه ولی عصر (عج) و سپاه ناحیه باغملک و برابر برنامه های زمانبندی شده توسط کانون بسیج جامعه پزشکی و بخش بهداشت ودرمان شهرستان باغملک در حال انجام است و امیدواریم که در مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخودار گامهای موثری برداشته شود.