در مقایسه هفتکل با شهرهای همجوار دچار رکود هستیم

قادر سبحانی |خورنا_هفتکل در ادوار مختلف نقشی مهم از حیث فرهنگی و صنعتی در منطقه شمال شرق خوزستان داشته است/در مقایسه هفتکل با شهرهای همجوار دچار رکود هستیم.

جغرافیای فرهنگ شهرستان هفتکل از دیرباز تجلیگاه بزرگ مردانی بوده است که هرکدام نمودی از علم، تلاش و اخلاق محسوب می­شدند.

خطه ای که در تربیت فرزانگان و شخصیت های تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی زبانزد خاص و عام بوده است. نگاهی به تاریخ سراسر آموزنده شهرستان هفتکل که می اندازیم حاکی از آن است که شهرستان هفتکل در ادوار مختلف تاریخ نقشی عزت آفرین در منطقه ایفا نموده است و نام آن همواره تداعی کننده انسانهایی بزرگ بوده است ولی بدبختانه امروزه با گذشت زمان شاهد هستیم که جایگاه بلامنازع هفتکل در استان به تناسب شاخص های پیشرفت و مقایسه با شهرستان های همجوار، درعرصه های مختلف دچار افت و رکود شده است و در عین حال شهرستان هفتکل با داشتن پتانسیل های همچون استخراج روزانه ۴۶ هزار بشکه خام و هزاران متر مکعب گاز و فارغ از ظرفیت های دیگری همچون معدن و سیمان و قرار گرفتن در میسر مواصلاتی خوزستان به اصفهان … و برخورداری از شهرداری با قدمتی قابل توجه در بین شهرستان های همجوار و همچنین از حیث ذخائر نیروی انسانی تحصیلکرده و متفکر، متاسفانه از بدیهی ترین و ابتدایی ترین امکانات شهری محروم مانده است.

بی شک رونمایی از شاکله امروز دومین شهر نفتی خاورمیانه ، معلول دلایل متعددی بوده که آسیب شناسی نشده است. شهری که فاقد هرگونه زیرساخت شهری می باشد و شهرستانی که توسعه آن از پارادایم خاصی تأسی نمی نماید! و هیچ پیشرفتی از نظر عمران و آبادی، چه در مرکز شهر و چه در روستاها و بخش آن دیده نمی شود باید دلایل بوجود آمدن این وضعیت موجود شناسایی شود.

هفتکلی که هر کدام از شاخص های آن می تواند واسطه ای برای توسعه شهرستان شود چرا برنامه ریزی خاصی برای این شاخص ها نشده است.

یقینن توسعه هفتکل منوط به نگاه درست و منطقی به شاخص های منطقه می باشد که می توان آن را به عنوان تنها راه نجات هفتکل تلقی کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.