نفی حکمت نکن از بهر دل عامی چند…/ خوزستان، زخمی سربلند بحران ها

فردین آذریان |خورنا_این روزها، حتی بروز بحران بزرگی نظیر شوری آب آبادان و خرمشهر هم، باعث نشده که عده ای دست از تصفیه حساب های سیاسی و شخصی خود، با برخی دیگر از چهره های استان، دست بردارند. این ماجرا به حدی غامض و در هم پیچیده شده که حتی پای سلبریتی های خوزستانی و غیر خوزستانی را نیز به عنوان دغدغه مندی موج ساز، به ماجرا کشانیده است.
برای حل معضل آب، راهکارهای متخصصین علوم آب و خاک می تواند راهگشا باشد و نگارنده، قصد ورود به این حیطه را ندارد؛ اما گویا سطح دغدغه مندی ها، از ابراز نگرانی صرف، به مرحله تسویه حساب رسیده است.
برخی چهره ها که با می گویند: من با همه مخالفت می کنم، پس هستم! برای ابراز هویت خود، ستیزگرایی با مدیران، فارغ از حساسیت کاری و سطح تقصیرشان، آنچنان قداره می کشند و عربده می زنند که گویا آنها منجیان بحران اند و دیگران خود بحران! روی سخنم با سلبریتی های محترم نیز نیست.
چون آنها با دلار و خودرو و سکه و برد و باخت های ورزشی و هر موضوع دیگری، تقریبا ابزاری برای ابراز وجود می یابند و می کوشند به گروه های مرجع اجتماعی بدل شوند.
به طور مشخص روی صحبتم با سیاست پیشگانی است که کاسبی شان، در بحران های مستعد سیاسی شدن است.

این اشخاص “بحران زی” به جای آنکه دستی را به یاری بفشرند، سعی دارند ‌که مچی را به رسوایی بگیرند! و به رطب و یابس هایی که از قبل بافته بودند ربط دهند و در نهایت، فریاد “دیدی گفتم” سر دهند.

اما ماجرا سوی دیگری دارد که آنهم تلاش های پیوسته دولت محترم و در راس آن استاندار جوان و کوشایی است که سعی دارد آب شیرین را به شهرهای تفتیده و خشک برساند. برای سیاست پیشگان بحران زی و سلبریتی های “الکی خوش و ناخوش”، این سوی ماجرا، چیزهایی برای “همواره ندیدن” وجود دارد. آب گل آلوده خرمشهر، اگر برای مردمش رفع عطش ندارد، برای عده ای نان دارد و آب شور آبادان نیز، به محملی برای نام عده ای بدل شده است. موج سواری در بحران، میزان عیار و دغدغه مندی هر کس را مشخص می کند.

مدعیان پر آوازه ای در این آزمون رد شدند. آب کرخه به زودی با غدیر می آید و رو سیاهان می توانند روی خود را با این آب بشویند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد…

پاسخ به ارش لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • درود بر دکتر شریعتی که با تمام کاستیها وناملایمتها در خدمت مردم شریف خوزستان هستن وخواهن بود اینشالا دلم میخاهد با تمام وجود از زحمتهای جناب عالی تشکر وقدر دانی داشته باشم درود به قیرتو مردانگیت