طی حکمی دکتر مصطفی سلیمانی به عنوان معاونت حقوقی باشگاه نفت مسجدسلیمان منصوب شد

میثاق حاجتی| خورنا: طی حکمی دکتر مصطفی سلیمانی به عنوان معاونت حقوقی باشگاه نفت مسجدسلیمان منصوب گردید.

به گزارش پایگاه خبری خورنا کیوان بابادی با اشاره به  مشکلات تیم نفت و پیگیری پرونده های باشگاه در کمیته انضباطی و کمیته تعیین وضعیت دکتر سلیمانی را به عنوان معاونت حقوقی باشگاه نفت منصوب کردیم

بابادی با تاکید بر اینکه تا کنون فقط برای اقای اقای سلیمانی حکم صادر شده است افزود اگر حکمی صادر گردید از طریق روابط عمومی باشگاه حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.