ما را به رندی افسانه کردند/ تاخیر، تحقیر و سیاست ورزی استاندار خوزستان

دیروز، نشست فعالین سیاسی احزاب و تشکل ها با حضور استاندار برگزار شد و البته بار حواشی آن پربارتر از خروجی ماجرا بود. نگارنده البته، در جرگه مدعوین بود اما در زمره حاضرین در جلسه نبود! دلیل این عدم حضور، تغییر در اعلام ساعت نشست بود که از ساعت ۱۸ به ۱۶ تغییر یافت! برای بسیاری از ما، تاخیر به امری بدیهی تبدیل شده… و اعداد در جای واقعی خود قرار نمی گیرند، هیچ وقت دردمان نمی گیرد که از کانتر پرواز بپرسیم هواپیمای ساعت ۷ تهران، چه ساعتی می پرد یا اتوبوس ساعت ۵، زودتر از ۶ و نیم حرکت می کند؟ برای کدام یک از ما این درد عادی نشده که از فروشندگان بپرسیم که کارت شارژ ۵۰۰۰ تومانی را چند می فروشی؟ تاخیر بلای جان شد، یا رب بلا بگردان…
حضرت استاندار سختکوش! خوزستان، معمولا به علت کار کردن بیش از حد معمول روزانه، تمام برنامه هایش را با تاخیر و یا جابه جایی در ساعت ها، به پیش می برد. کک مدیر روابط عمومی اش هم نمی گزد که اطلاع رسانی، ماهیتی مشخص دارد و بازه طلایی اطلاع رسانی اگر از دست برود، یک فرصت به تهدید بدل می شود.
والی استان هم که سعی دارد با تاکید بر شلوغ بودن کنداکتور برنامه هایش، تاخیر و یا تعویق و جلو انداختن برنامه هایش را، امری عادی جلوه دهد که خدای ناکرده گردی به دامانشان ننشیند از لسان معترضی!
سیاستمدار استاندارد، کسی است که فرق بین ۸ و ۳۰ دقیقه و ۸ و ۳۵ دقیقه را می داند. سیاستمدار استاندارد کسی است که بابت حتی یک دقیقه جابه جایی در برنامه ی از پیش اعلام شده، از مخاطبانش عذرخواهی کند. اگر استاندار مدعی این است که مدیر است و نه سیاستمدار، باید تمام اختیارات خود را در زمینه های سیاسی، به معاون سیاسی اش واگذار کند و خود را از ساحت سیاست ورزی نصف و نیمه، بیرون بکشد؛ اما معاون سیاسی استاندار قصه ما، که از قضا می بایست میزبان برنامه دیروز باشد، بدون کوچکترین عذرخواهی، خودش را کنار کشید و اصلا در برنامه حضور نیافت! حتی بابت این عدم حضور از هیچ از حضار نیز، عذرخواهی نکرد. از همه بدتر، روابط عمومی نهاد مذکور، که باید سیاست “مرنج و مرنجان” را در پیش بگیرد نیز، خود را عقب بکشد و حتی او نیز از مخاطب عذرخواهی نکند!
آآآآی فعالین تشکل ها و احزاب استان، وزن و قدر شما همین است. برنامه دیدار با شما، فقط در حد یک نشست استماع است که البته بر سر شما منت می گذارند و می گویند که همین از سرتان زیاد است و وضعتان را با زمان دولت بهاری ها مقایسه کنید! آقایان فعال در احزاب و تشکل ها، بدانید و آگاه باشد که این توجه ویترینی، منتهی الیه توهین به فعالیت های حزبی است. حالا کلاهتان را بالاتر بگذارد و کیفش را ببرید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.