گزارش تصویری نشست استاندار خوزستان با فعالان سیاسی جوان استان

خورنا | سرویس سیاسی: گزارش تصویری نشست استاندار خوزستان با فعالان سیاسی جوان استان در تاریخ جمعه ۱ تیرماه ۱۳۹۷