گازرسانی به مناطق روستانی، باعث جلوگیری از مرگ بلوط می شود

خورنا | سرویس شهرستانها:

جلسه هماهنگی جهت انجام طرح مطالعاتی گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان اندیکا برگزار شد.

به گزارش خورنا، این جلسه باحضور مجتبی مجتبی حاجتی نماینده شرکت گاز استان، ریاست ادارات بنیادمسکن،راهداری،منابع طبیعی،جهادکشاورزی و دهیاران بخش مرکزی به ریاست آقای اسماعیلی زاده بخشدارمرکزی درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید.

دراین نشست آقای اسماعیلی زاده بخشدارمرکزی اندیکا ضمن خیرمقدم به حاضرین درجلسه گفت:سال ۹۴طرح بزرگ گازرسانی به شهرستان اندیکا که یکی ازخدمات بزرگ دولت تدبیروامید به مردم این شهرستان بود کلنگ زنی شد که امیدواریم با اجرای سریعتر این پروژه زمینه بهره مندی مردم از این نعمت فراهم شود.

بخشدارمرکزی درادامه بر هماهنگی و همکاری تنگاتنگ دستگاه های مربوطه جهت انجام هرچه بهتر طرح مطالعاتی گازرسانی به روستاهای تابعه تاکید کرد و گفت: میدواریم با این هماهنگی وهم افزایی مشکلاتی که قبلا در اجرای پروژه گازرسانی وجود داشته برطرف شود.

درادامه مهندس مجتبی حاجتی نماینده شرکت گاز استان ضمن اشاره به اهمیت گازرسانی به مناطق روستایی به نقش مهم پروژه گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی اندیکا در توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی وبطورخاص بلوط زاگرس اشاره کردند وافزودند: توسعه خدمات زیربنایی روستاها ازجمله گاز در فرایند ماندگاری و میل به زندگی روستایی و توسعه کشاورزی موثر است.
وی همچنین با اشاره به وجود میراث فرهنگی و آثارباستانی در شهرستان، خواستار بررسی جامع طرح های عمرانی و گازرسانی با وضعیت آثار میراث فرهنگی توسط اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری شد  وضمن تقدیروتشکرازهمکاری تنگاتنگ اداره راهداری باشرکت گاز خواستار همکاری این اداره جهت کاهش حریم باتوجه به بافت خاص شهرستان ازجمله نزدیکی ساخت وسازها به حریم راه شد.

مهندس مجتبی حاجتی در پایان از همکاری بخشداری مرکزی و دفتر فنی فرمانداری جهت انجام هماهنگی های لازم درزمینه انجام هرچه بهترطرح مطالعاتی و از اداره بنیاد مسکن شهرستان نیز در ارایه طرحهای هادی و تعیین محدوده روستاهای محل اجرای پروژه تقدیروتشکرکرد.

پس از ارائه نقطه نظرات روسای ادارات ودهیاران مصوباتی جهت انجام هرچه سریعتر وبهترطرح مطالعاتی پروژه وآغاز عملیات اجرایی به تصویب رسید.