گزارش تصویری نماز عید سعید فطر ٩٧ در شهرستان باغملک

گزارش تصویری خورنا از نماز عید سعید فطر ٩٧ در شهرستان باغملک