انتقاد شدید معاون ستاد دکتر روحانی در مسجدسلیمان از انتصاب سیاسی در هیئت مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان

خورنا: انتقاد شدید معاونت ستاد دکتر روحانی در شهرستان مسجدسلیمان به معاون وزیر نفت و مدیر عامل ملی نفت ایران (جناب اقای مهندس علی کاردر ) درخصوص انتصاب غیرقانونی وسیاسی و غیر ورزشی رئیس ستاد انتخاباتی اقای رئیسی به عنوان هیئت مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان در لیگ برتر

مهندس ایرج شیخ رباط ویسی معاونت ستاد دکتر روحانی در مسجدسلیمان ضمن اعتراض شدید به اقای کاردور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص انتصاب سیاسی رئیس ستاد حجه الاسلام رئیسی در هیات مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان خواستار توضیح ایشان در این رابطه شد.

مهندس شیخ رباط با اشاره به اعمال نفوذ جریانی سیاسی در انتصاب اخیر با اشاره به سابقه غیر ورزشی و غیر مرتبط شخص منصوب شده چنین اقداماتی را موجب تخریب اعتماد عمومی جوانان ورزش دوست مسجدسلیمانی به دولت به عنوان متولی اصلی این تیم عنوان نمود.

مهندس شیخ رباط اضافه نمود سابقه جریان سیاسی موصوف نشان داده که اینان نه در پی رونق ورزش بلکه به دنبال بهره برداری سیاسی به نفع جریان خود هستند.

شیخ رباط در پایان با خطاب قرار دادن کاردور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان قصور کننده اصلی در این جریان افزود اقای کاردور علت این فیل در هوا کردن های اخیرشان را برای زنگنه وزیر نفت و اقای رئیس جمهور تشریح نموده و مسئولیت به کارگیری عناصر جریانات مخالف دولت را در چنین مناصب حساس ورزشی بپذیرند و پاسخگو باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.