انتصاب فرزند کاشمر به سمت سرپرست امور منطقه ای جمعیت پیشکسوتان دوران دفاع مقدس شمال شرق و شرق کشور

میثاق حاجتی | خورنا:طی حکمی سردار سرتیپ پاسدار حاج حسین رجبی  به سمت سرپرست امور منطقه ‌ای شمال شرق و شرق کشور منصوب گردید

به پیشنهاد شورای عالی سیاستگذاری جمعیت پیشکسوتان دوران دفاع مقدس سردار سرتیپ پاسدار حاج حسین رجبی  به سمت سرپرست امور منطقه ‌ای شمال شرق و شرق کشور منصوب گردید

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.