مراسم شب قدر حسینیه عباسیه رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

گزارش تصویری مراسم شب قدر حسینیه عباسیه رامشیر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.