در نشست اعضای انجمن اسلامی معلمان اهواز بادکترساری مطرح شد

لزوم پایبندی لیست امید به گفتمان اصلاح طلبی

خورنا | سرویس سیاسی: اعضای انجمن اسلامی معلمان اهواز روز یکشنبه ۱۳ خرداد جلسه ای با دکتر ساری نماینده لیست امید برگزارکردند.

به گزارش خورنا دراین جلسه اعضای انجمن خواستار پایبندی لیست امید به گفتمان اصلاح طلبی و پرهیز ازتعدیل این گفتمان به گفتمان قومی و تلاش درجهت انسجام بیشتراصلاح طلبان استان شدند. هم چنین لزوم ایفای نقشی پررنگ تر درحمایت ازسیاست های درست دولت دربحث حقوق شهروندی،شفاف سازی بودجه کشوراز دیگر مباحث مطرح شده بود.
دربخش دیگرمشکلات معیشتی ورفاهی فرهنگیان، تبعیض درپرداخت ها،کمبود نیروی انسانی وفضای فیزیکی مدارس،صندوق ذخیره فرهنگیان به بحث وتبادل نظرگذاشته شد.
در پایان دکترساری به تشریح عملکرد نمایندگان لیست امید درخصوص مسایل طرح شده پرداخت‌.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.