روز جهانی کودک مبارک باد

فاطمه پور اکرمی : اما به عقیده بنده هر روز خدا؛ روز کودک است. زیرا این فرشتگان الهی هر روز با یک شیرین کاری زیبا و دلچسب برای بزرگترهادلبری می کنند و این دلبری خیلی زود فراموش می شود.

آرزو دارم آنقدر توان داشته باشم وبرای کودکان بنگارم که تمام جوهر قلم ها خشک شوند و تمام مانیتورها از کاربیفتند ؛ دوست دارم فریاد بزنم ودوران کودکی را به بزرگتر بقبولانم در گوش بزرگتر ها فریاد بزنم که شما هم یک روز دلبرک شیطان مامان بوده اید
چرا بزرگترها فراموش کرده اند که روزگاری نه چندان دور آنها هم کودک بودند ؟چرا بادیدن کودکان کار؛ کودکان فقر ؛ و کودکان مورد تعرض چرا؟
چرا بیاد نمی آورند که کودکیشان در ناز و نعمت کنار والدین بودند . شاید بزرگترها حق دارند؛ چرا که روزگار نه چندان دور اینقدر کودک خیابانی نداشتیم کودک کار و کودک فقر و کودک آزاری مد نبود ؛شاید روزگار نه چندان دور تعرض به کودک وجود نداشت اگر هم بود حکمش سنگسار بود . اما وقتی فکر می کنم که اینقدر ساده از کنار حکمها و قوانین می گذریم ترس از محکومیت و مجرم بودن تن و بدن متهم را نمی لرزاند چون خیالش آسوده گشته است که تبصره ای برای رهایی از قوانین وجود دارد و می داند هرچه جرم سنگینتر باشد حکمش کمتر لحاظ می شود این احکام در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران درج نشده است اما اندیشمندان به آن جامه عمل پوشانده اند. و دیگر هیچ روزی؛ روز کودک نیست و روز جهانی کودک روز جشن و شادی کودکان نیست . شاید کودکان از این شادیها هراسان باشند.
یازده خرداد مصادف با اول ژوئن درنشست اتحادیه بین المللی زنان در پاریس برای حمایت از کودکان این روز را روز جهانی کودک اعلام کردند که شوروی و دیگر کشورها هم این روز را برای کودکان به جشن و سرور و اهدای کادو پرداختند.
و اما من و شما شهروند خوزستانی برای کودکانمان چکار کرده ایم در گرمای سوزان و شرچی خرما پزان آیا تنها شهربازی شهرمان را برای کودکانمان نگه داشتیم ؟ در خرمشهر و گرمای طاقت فرسایش کودکانمان از نعمت پارک آبی برخوردار هستند ؛ باشگاههای کارآفرینی و سرگرمی کودکان را مهیا نموده ایم ؟؟؟؟؟؟
ما هم یادمان رفته است که روزی کودک بودیم و کودکی شیر ینی در خرمشهر گرم لب شط روی چمن های زیبا با گلهای بابونه و قایق سواری کنار اسکله گاری های فالوده و سرتاسر و چرخ و فلک های زیبا گذراندیم .با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و رشد روز افزون تکنولوژی همچنان روزگار کودکی در عصر رنسانس مانده است گویا برای رسیدن به آرمانهای ناتمام بزرگی همه چیز را بدست فراموشی سپرده و گمان براین داریم که دنیای اتوماتیک و ماشینی بر وجودکودکان صدق می کند . اما کودکان موجودات زیبا و فرشتگان الهی زاده اوهام و خیال ما نیستند آنها رباط و مکانیکی نیستند؛ کودکان فرشتگان معصوم و پاک الهی هستند که برای بقای نسل بوجود می آیند و چرخه عظیم گردونه دنیا بدست آنها در حرکت است . هر روز؛ روز جهانی کودک است؛ کینه ها و دشمنی و ناکامی های خود را بر وجود کودکان فرود نیاوریم ؛ کودکان فرشتگان مهر و شادی هستند که خنده را برلبان هراخم جویی می نشاند . دریغا هرگاه قدرت طلبان و سود جویان دستشان از عرصه خودکامگی و فرصت طلبی کوتاه می شود عقده های دیرینه خودرا جنگده وار بر سر فرشتگان مهر فرود می آورند .یادمان باشد کلام و حق طلبی برای کودکان زیاده گویی و جاه طلبی نمی باشد ؛ نیاز به راند خواری و چند تابعیتی و چند شغله بودند نیست ؛ نیاز به حزب و گروه خاصی نمی باشد زیرا کودکان ریشه از تار وپود و وجود ما دارند . همچنان که نسلهای گذشته برای بقای نسل خود با دل و جان دولتمردان حال را پرورش داده بدون کینه و ستیزه جویی رسم و رسوم و آیین و فرهنگ و انسان دوستی را برای ما به ماترک بجا گذاشته اند این رسم همچون دینی گران بر گردن ما باقی مانده است امید است در این فصل گرما و ضیافت و میهمانی بدون تبعیض باریتعالی بیاموزیم دنیایی بدون تبعیض و مهرورزی و گشاده رویی و نسلی پاک ومهربان از خود بجا بگذاریم و برای نگهداری این نسل باتمام وجود تلاش نماییم تا ثمره سالها زحمت و تلاشمان به دست فراموشی سپرده نشود .بخاطر بسپاریم فرزندان سرمایه هایی هستند که سود آور و بدون ضرر و از الفبای بانکی چکی بابهره بالا بدون برگشت وتقصیر برایمان اهدا شده است قدر این ثروت را بدانیم و شاکر و سپاسگذار خالق بی همتا باشیم . زیرا موجودی که روبروی ماست و نامش را کودک گذاشته ایم برگرفته از گوشت وخون خودمان و عشقی که با زحمت به ان رسیده ایم . از این پس نام کودک آزاری را نام خود آزاری بگذاریم چرا که کودکان ؛کودکی خودمان هستند . هر روز تان روز کودک باد و روز کودک روز شادی هایتان باد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.