دستگیری ۹ شرور در ماهشهر

خورنا: فرمانده انتظامی ماهشهر از دستگیری ۹ شرور دراین شهرستان خبرداد.
سرهنگ معاونی گفت: پس از کسب اطلاع از اینکه چندنفرشرور به قصدنزاع ودرگیری درمنزلی خالی از سکنه درشهرستان ماهشهرمخفی شده اندبلافاصله موضوع دردستورکاراین فرماندهی قرارگرفت.
وی گفت: ماموران پلیس دربازرسی ازمحل اختفای متهمان یک قبضه سلاح شکاری دولول غیرمجاز و۲۶ عدد فشنگ ،یک تیغه چاقو وتعدادی چوب و چماق کشف وضبط کردند.
فرمانده انتظامی ماهشهرافزود:پس از بررسی سوابق افراددستگیرشده مشخص شد، به اتهام سرقت مسلحانه ،قتل،درگیری مسلحانه باماموران ،آدم ربائی ،اعمال منافی عفت ،زورگیری ،سرقت مسلحانه احشام تحت تعقیب مراجع انتظامی وقضایی استان خوزستان هستند.