گزارش تصویری

کورسوی امید در دل منطقه آزاد اروند

عباس مدحجی . خورنا : سازمان منطقه آزاد اروند در روز چهارشنبه جلسه ای با عنوان “نشست هم اندیشی فعالان اجتماعی و فضای مجازی منطقه آزاد اروند” ترتیب داد که در آن تعدادی از مدیران این سازمان به پرسشها و نقدهای جمعی از فعالین اجتماعی و فضای مجازی پاسخ دادند.

ریاض علی فرحانی رئیس روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند که میزبان این نشست بود ، در ابتدا هدف از این هم اندیشی را گسترش فضای گفتمان و بیان انتقادات و پیشنهادات فعالین اجتماعی و مجازی این منطقه عنوان کرد و افزود بزودی جلسات مشابهی با تشکل ها دانشجویی ، سازمانهای مردم نهاد و انجمن های فعال ترتیب داده خواهد شد.

در این جلسه که حدود سی نفر از فعالین فضای مجازی ، خبرنگاران ، اعضای سمن ها ، فرهنگیان ، هنرمندان و  مددکاران اجتماعی در آن شرکت کرده بودند هر کدام از مدعوین به بیان نظرات خود پرداخت و در پایان مسولین سازمان به فراخور شرایط به سوالات پاسخ دادند . عبدالله کعبی ، قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند ، ریاض علی فرحانی مدیر روابط عمومی سازمان ، موسوی معاونت سرمایه گزاری و کسب کار سازمان و عبدالرحیم طبیشی مشاور استانداری در منطقه آزاد اروند در این جلسه حضور داشتند و پاسخ فعالین اجتماعی و مجازی را دادند.

جدای از بررسی کیفیت و خروجی جلسه که نقدهای زیادی بر آن وارد بود و خروجی نهایی آن با شفافیت بیان نشد، نفس این عمل در ارزش نهادن به گفتمان و شناخت جایگاه فعالین اجتماعی و مجازی ، فعالیت ضروری و مناسب بود که این سازمان باید پیش از اینها به آن میپرداخت. ایجاد فضای مشورت و نقد همراه با ارائه راهکار توسط مدیران سازمان منطقه آزاد برای مطلعین ، دلسوزان و فعالین آگاه از دل مردم میتواند در جهت دهی مناسب فعالیت های این سازمان کمک شایانی کند. .

اگر چه این نشست با حواشی همراه بود و تعداد زیادی از فعالین خرمشهری و آبادانی فرصت دعوت پیدا نکرده بودند و مسیر هم اندیشی برای دقایقی به بحث های انحرافی کشیده شد اما شاید در دل این اوضاع نابسامان، کورسویی باشد برای حتی اندکی بهبود اوضاع . اگر ادامه داشته باشد ، اگر هدفمند باشد و اگر ضمانت اجرایی پیدا کند.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.