فرمانده انتظامی شهرستان باغملک خبر داد؛ کشف بیش از هفت کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری دو نفر در باغملک

سرهنگ محسن دالوند فرمانده انتظامی شهرستان باغملك از انهدام باند تهیه و توزیع موادمخدروکشف بیش از هفت کیلو هشتصد كيلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک درشهرستان باغملک خبرداد:

به گزارش خورنا سرهنگ محسن دالوند فرمانده انتظامی شهرستان باغملک در این رابطه گفت؛ درپی کسب خبری در مبنی براینکه شخصی به هویت معلوم که از قاچاقچیان مواد مخدر میباشد ودرامر خریدوفروش مواد فعالیت شدیدی دارد و قصد ورود مقادیری مواد مخدر ازشهرستان استان همجواررادارد که موضوع در دستور کارماموران این فرماندهی قرارگرفت.

وی افزود پس از انجام کار اطلاعاتی گسترده و تحقیقات دامنه دار وتعقیب و مراقبت های پنهان و سرنشینان یک دستگاه خودرو سمند شناسایی ودریک عملیات غافلگیرانه توقیف که دربازرسی صورت گرفته مقدار بیش از هفت کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط گردید و حاملین آن که دونفر بودنددستگیر شدند. وی تصریح کرد؛ این عملیات موفق پلیسی که باعث دستگیری و انهدام باند تهیه وتوزیع مواد مخدر دراین شهرستان شد رضایت و خشنودی مردم و مسئولین را درپی داشت.

سرهنگ دالوند ادامه داد؛  این متهمین پس از تشکیل پرونده مقدماتی بهمراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

در پایان فرمانده انتظامی شهرستان باغملک با اشاره به اینکه مواد مخدر عامل فروپاشی خانواده وجامعه می گردد ازهمه شهروندان درخواست نمود در این خصوص باپلیس همکاری نموده وهرگونه اخبار واطلاعات خودرا از طریق تماس با فوریت های ۱۱۰ به اطلاع مامورین همیشه هوشیار پلیس برساند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.