شریعتی،معاون وزیر علوم دردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر :

فرایند جذب هیئت علمی درکشور باید اصلاح شود

عباس مدحجی. خورنا:  شریعتی نیاسر معاون آموزش وزیر علوم در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر میزبان خبرنگاران بود.

بعدظهر امروز شریعتی نیاسر ، معاون آموزش وزیر علوم در سفری به خرمشهر ضمن بازدید از قسمتهای مختلف دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با خبرنگاران ، اساتید ، دانشجویان و مسولین بخشهای مختلف آموزشی جلسات جداگانه ای داشت.

شریعتی همراه با خواجه پور، ریاست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در نشست خبری با خبرنگاران گفت: تامین تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی دانشگاه ها نیازمند تامین مالی با بار دلاری بالا ست و تمام دانشگاه ها با این چالش مواجه هستند.

وی ضمن اشاره به پراکندگی هزینه کردها گفت: ماباید یادبگیریم از پتانسیالهای آموزشی و خدماتی مراکز مختلف برای پوشش همدیگر استفاده کنیم. میتوان با این کار خلا منابع علمی و کتب دانشگاهی را پر کرد و در این زمینه از کتابخانه های الکترونیک استفاده مطلوب کرد.

 

معاون وزیر علوم درباره ظرفیت و موقعیت شغلی رشته ها گفت: دستگاه آموزش عالی متولی اشتغال نیست و فقط میتواند این مسیر را تسهیل  کند. وزارت علوم میتواند رشته ها را سازماندهی کند یا ظرفیت برخی رشته ها مانند رشته های کشاورزی را با وزارت جهاد کشاورزی برای موقعیت های اشتغالی هماهنگ کند. ما قصد داریم همین کار را برای رشته های مختلف با هماهنگی با وزارت مربوطه انها انجام دهیم. متاسفانه ما در گذشته رشته ها بدون توجه به نیاز بازارکار ارائه میشد.

انتظار ما این است که تعریف رشته ها در دانشگاه ها، مرتبط با نام و تخصص انها باشد و دانشگاه ها بتوانند ارتباط تنگاتنگی با دستگاهای مرتبط با رشته هایشان  برقرار کنند . این ارتباط میتواند در منطقه یا فرامنطقه ای و فرادستگاهی تامین شود . منطقه ازاد اگر بتواند دانشجوی خارجی جذب کند ، قطعا ما هم حمایت میکنیم.

شریعتی در ادامه افزود: به تحولات درون دانشگاه ورود نمیکنیم و حذف رشته ها به خود دانشگاها مربوط است . دانشگاه ازاد هم اگر تصمیمی داخلی برای ادغام یا حذف و اضافه رشته ها بگیرد ما  دخالتی نداریم . حذف پانزده رشته در دانشگاه ازاد خرمشهر نیز تابع همان قوانین وزارت علوم است که باید برنامه مصوب داشته باشد.

و شریعتی در پایان افزود: فرایند جذب هیئت علمی درکشور باید اصلاح شود. سریعتر و چابکتر شود . تعداد متقاضیان هیئت علمی بیش از ظرفیت هاست . پانزده هزار نفر تحصیلکرده مازاد ظرفیت برای هیت علمی وجود دارد که باید توسط‌ وزارت علوم کنترل شود .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.