برگزاری اولین مجمع سلامت شهرستان امیدیه

اسداله ترحم/ خورنا – به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان امیدیه، اولین مجمع سلامت شهرستان با حضور دکتر درستان معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، سید مهران رفیعی فرماندار شهرستان، آبدیده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ومدیران دستگاههای اجرایی، تشکل های مردمی، موسسات خیریه وخیرین سلامت در سالن کنفرانس فرمانداری به ریاست فرماندار به عنوان رئیس مجمع سلامت شهرستان و آبدیده به عنوان مدیر شبکه بهداشت ودرمان ودبیری مجمع سلامت برگزار شد.

ابتدا آبدیده مدیر شبکه ودبیر مجمع سلامت شهرستان گفت: با عنایت به تاکیدات ریاست محترم جمهور و اهداف کلی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اجتماعی سازی سلامت که مفهوم آن، تبدیل نمودن موضوع تعهد و مسئولیت همگانی در خصوص تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت به یک گفتمان غالب در نزد سیاست گزاران، برنامه ریزان ومتولیان همه سازمان ها، نهادها و دستگاههای اجرایی و نیز تشکل های مردم نهاد می باشد.

دبیر مجمع سلامت شهرستان افزود: توسعه همه جانبه براساس سلامتی است، که این مهم با مشارکت همه ادارات، نهادها، سمن ها و بخش خصوصی محقق می شود.

سپس سید مهران رفیعی فرماندار و رئیس مجمع سلامت شهرستان بیان داشت: جامعه ای که سلامت روحی و روانی لازم رانداشته باشد مطمئنا جامعه ای بیمار است، پس ما موظفیم سمت توسعه سلامت حرکت کنیم تا جامعه سلامت و موضوعات روحی و روانی را داشته باشد. برای حرکت به سمت تعالی سلامت،
می طلبد که همه دستگاهها خود را مکلف کنند در بحث سلامت دخیل شوند.

ایشان ازادارات، دستگاهها، خیرین، موسسات خیریه و همه کسانی که می توانند در این زمینه کمک نمایند درخواست مساعدت، همیاری و همفکری نموده و از آنها خواست تا هرچه سریعتر پای کار بیایند و این مجمع را تنها نگزارند.

سپس دکتر درستان معاون اجتماعی دانشگاه ضمن ابراز خرسندی و رضایت از برگزاری اولین جلسه با شکوه مجمع سلامت در این شهرستان گفت: امروزه یکی از نیاز های اصلی حوزه سلامت، اجتماعی شدن سلامت است. مشارکت همه نهادهای جامعه و حتی آحاد مردم، در حفظ و توسعه سلامت امری اجتناب ناپذیر است .

ایشان افزود: نداشتن بیماری، صرفا سلامت نیست بلکه داشتن آرامش روحی وروانی، رفاه ونشاط نیز از دیگر ابعاد سلامت بوده وجامعه ای سالم است که همه جنبه های زندگی فرد استاندارد و سالم باشد .

در پایان، بیانیه اولین مجمع سلامت شهرستان در ۱۲ بند توسط خانم شریفات مسئول واحد گسترش شبکه قرائت شد و ابلاغ انتصاب سید مهران رفیعی فرماندار شهرستان به عنوان رئیس مجمع سلامت شهرستان از سوی دکتر شریعتی استاندار خوزستان قرائت و از طرف دکتر درستان تقدیم ایشان شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.