طی حکمی میثاق حاجتی به عنوان رئیس هیات اتومبیل رانی و موتور سواری شهرستان مسجدسلیمان منصوب گردید

خورنا: طی حکمی از سوی ابراهیم جوانمردی رئیس هیات اتومبیل رانی و موتور سواری استان خوزستان میثاق حاجتی به عنوان رئیس هیات اتومبیل رانی و موتور سواری شهرستان مسجدسلیمان منصوب گردید.

میثاق حاجتی پیش از این مسئول روابط عمومی هیأت نجات غریق مسجدسلیمان و استان و همچنین سرپرستی پایگاه خبری خورنا مسجدسلیمان را به عهده داشت.

وی طی بازدیدی مشترک به همراه رئیس هیات اتومبیل رانی استان از پیست غدیر اهواز دیدن نمود و به بحث و تبادل نظر در مورد شرایط راه اندازی پیست اتومبیل رانی و موتور سواری در مسجدسلیمان پرداخت.

گفتنی است هیات اتومبیل رانی و موتور سواری استان خوزستان هیات برتر کشور میباشد.