گزارش تصویری بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری امام خمینی(ره)

خورنا|یاقر گل فر:راستاد معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در رأس هیأتی مرکب از اعضای هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی آخرین وضعیت در بنادر خوزستان روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری در بندرامام خمینی(ره) حضور یافته و با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، مدیران بنادر خوزستان، کارشناسان این اداره کل و مدیران شرکت های سرمایه گذار در این مجتمع بندری دیدار و گفتگو کرد.

گزارش تصویری بازدید مهندس رستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و هیأت همراه از مجتمع بندری امام خمینی رهulË¯êÛEàaÎÖ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • چرا پنهان کاری میکنن چرا نرفتن سمت اسکله . وضعیت کارگران . واوضاع خراب بندر ببینه . محل اسکان . غذا . استراحت .
    ایمنی .
    خصوصا وضع کار گرای انجمن صنفی . که بدترین وضع داره.