اتهام به فرماندار سابق دزفول، در دادگاه رد شد

میثاق حاجتی| خورنا: دادگاه تجدیدنظر خوزستان در ماه جاری رای صادره از دادگاه بدوی را تایید کرد و اتهام وارده از سوی دانشگاه آزاد اهواز به ارسلان شهنی را فاقد مستندات قانونی دانست و بر تبرئه فرماندار سابق دزفول تاکید کرد.

ارسلان شهنی از مدیران توانمند و سکاندار فرمانداری ویژه شهرستان دزفول بود که به علت برخی رقابت های سیاسی از همان ابتدای ورود مورد تخریب قرار گرفت.

وی در همان زمان در تنها مصاحبه خود ضمن اشاره به  تخریب ها و بی اخلاقی ها، بر  پیگیری حقوقی اتهام وارده و پذیرش نتیجه آرای محاکم قضایی تاکید کرده بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.