سوال از رئیس جمهور با ۸۳ امضا تحویل هیات رییسه شد

خورنا: طراح اصلی طرح سئوال از رئیس جمهور از تحویل مجدد این طرح به هیات رئیسه مجلس با ۸۳ امضا خبر داد.

علی مطهری در گفتگو با مهر درباره سرنوشت طرح سئوال از رئیس جمهور پس از اعلام منتفی شدن آن از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت : طرح سئوال از رئیس جمهور را دیروز با ۸۳ امضا تحویل هیات رئیسه دادیم و از دیروز هم امضا ها قابل پس گرفتن نیست.

وی افزود قاعدتا باید این طرح در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و به رئیس جمهور ابلاغ شود.

به گفته مطهری رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد به مجلس بیاید و در جلسه علنی به سئوالات پاسخ دهد.

سوال از رئیس جمهور درباره مسائل ارزی و واردات گندم و خودرو با ۱۰۲ امضا ۱۹ مهرماه تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد و پس از آن هیات رئیسه بررسی سوال را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داد.

پس از بررسی این سوال در کمیسیون مجلس، امضا کنندگان سوال اعلام کردند که از پاسخ نمایندگان رئیس جمهور قانع نشده اند.

اما فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور در مصاحبه ای اعلام کرد که ۴۰ امضا از این طرح پس گرفته شده بنابراین از دستور کار مجلس باید خارج شود. درحالی که هیات رئیسه مجلس از جمع آوری امضای مجدد برای این طرح خبر داد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس پس از یک هفته از بررسی سوال در کمیسیون تخصصی، درصورتی که این طرح از نظر امضا نصاب لازم یعنی ۷۴ امضا را داشته باشد از سوی هیات رئیسه مجلس در صحن علنی اعلام وصول می شود و سپس رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد برای پاسخ در صحن علنی مجلس حضور یابد.