عملکرد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی درفروردین ماه اعلام شد

خورنا|باقر گل فر:تولید مجتمع های پتروشیمی در فروردین ماه۹۷ درمجموع به بیش از ۴ میلیون و هفتصد هزار تن و ارزش صادرات به بیش از ۱میلیاردو ۱۶۷ میلیون دلار رسید.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی حدود ۶۲ میلیون تن است که از میزان حدود ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

براساس این گزارش، عملکرد ۲۰ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر در فروردین ماه امسال ۱ میلیون و هفتصد و سی و سه هزار تن بوده است.
همچنین، عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده بیش از ۲ میلیون و ۳۸هزارتن بوده است.

بر پایه این گزارش، تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر درمناطق داخلی کشور در مدت زمان مذکوردر بیش از ۹۳۵ هزار تن بوده است.
به گزارش نیپنا؛ مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی درفروردین ماه امسال حدود ۴٫۷ میلیون تن بوده است.
میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان فروردین ماه نیز۱٫۳۲۵٫۸۲ هزار تن به ارش ۳۴٫۵۹۲٫۲۸۹ میلیارد ریال بوده است.
همچنین فروش بین مجتمعی شرکت ها نیز ۸۴۹٫۵۱ هزارتن به ارزش ۱۹۷۱۴٫۳۵۳ میلیارد ریال رسید.
گفتنی است که بالاترین عملکرد تولیددر فروردین  ماه امسال را مجتمع های پتروشیمی خوزستان، اهتمام جم،خراسان، آریا ساسول، بیستون، شیمی بافت، نوری، پلیمر کرمانشاه و شیراز به خود اختصاص دادند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.