چاروسائی به عنوان کمک مربی تیم والیبال امید بانوان استان خوزستان انتخاب شد


به گزارش پایگاه خبری خورنا|طی حکمی از سوی سعید شاهرخی ریس هیات والیبال استان خوزستان وبه پیشنهاد نایب ریس هیات ،سرکارخانم اکرم چاروسائی از مربیان خوب کشور واستان خوزستان به عنوان کمک مربی تیم والیبان امید بانوان خوزستان انتخاب شدند.

 

همچنین ازسوی هیات والیبال استان خوزستان از سرکار خانم چاروسائی بخاطر فعالیت های خوبی که در سال گذشته انجام داده بودند تقدیر شد.

 

 

 

 

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.