بنویسیم کتانباف بخوانیم سیدخلف ؟

خورنا| سرویس شهر:

بعضا سئوال می شود چرا علی رغم آنکه ۹۰درصد اعضاء شورای اهواز عوض شده اند و سیدخلف از شهرداری رفته وکتانباف به جایش آمده اما در شهر اتفاق تازه ای نمی افتد؟

درواقع در مجموعه ی شهرداری اهواز به جز برخی حوزه ها مانند منظم شدن رفت و آمد اتوبوسها و اندکی هم بهبود  رفت و روب و زباله ، هیچ تغییر محسوسی دیگری در شهر ایجاد نشده است، این در حالی است درسوابق کتانباف، بازرسی شهرداری تهران به چشم میخورد ، بنابراین انتظار میرفت با انتخاب کتانباف و چهره ی به ظاهر اقتدار گرا و روحیات نظامی، وی با مناسبات فسادانگیز شهرداری اهواز مبارزه کند و بتواند تغییرات چشمگیری در مدیریت شهرداری بدهد تا ضمن افزایش راندمان و کاهش بروکراسی، فساد را نیز ریشه کن کند.

در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر،مردم اهواز «نه» بسیار بزرگی را به اعضاء شورا دادند و از بیست ویک عضو قبلی تنها یک نفر به شورای پنجم آمد.

درشورای جدید اما ، برخی اعضایش با همه ی  شعارهای انقلابی که درابتدا سر می دادند، رفته رفته علایق و ملاحضات شخصی شان نمایان شد و مدیرانی را به صحنه آوردند که کمتر نشانه ای از خلاقیت یا سوابق قابل توجه و دفاع  را درکارنامه خود دارند. برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم و بررسی مدیران شهرداری اهواز را به وقتی دیگر موکول می نماییم  .شهردار یکی از مناطق مدیر محبوب شهردار پیشین است که به یکباره از کارمندی دانشگاه آزاد به مدیرعاملی یک سازمان فعال در شهرداری رسید و طی مدت فعالیت خود در این سازمان نتوانست عملکردی مثبتی به جا بگذارد به نحوی که اغلب کارشناسان آن مجبور به جابجایی از آن سازمان شدند، شهردار منطقه ۲ نیز مدیر سیدخلف درمنطقه ۶ بود.  برادر زاده  یکی از اعضاء شورا مدیرعامل سازمانی پرخرج می شود که او نیز رزومه ای در شان کلانشهر اهواز ندارد. معاونت برنامه ریزی ،معاونت مالی ،معاونت فنی و عمرانی ، مدیریت املاک ومدیریت بازرسی شهرداری که انتقادات زیادی متوجه هرکدام از آنهاست ، سالهاست در اختیار مدیران غیر خلاق و غیرپاسخگو قرار گرفته اند. این معاونت ها همچنان در اختیار همان مدیران سیدخلف هستند که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند،امروز که شورای چهارم وسیدخلفی درکار نیست، بی شک مسئولیت پاسخ دادن به اینکه سرنوشت بودجه چندهزارمیلیاردی شهرداری در سالهای گذشته چه شده وحساب دخل وخرج آن کجاست به عهده معاونان او از جمله معاونت اقتصا ی ومعاونت برنامه ریزی اوست، شورای جدید فراموش نکند که نیامده که با همان روش شورای پیشین و نیروهای امتحان پس داده سیدخلف شهرداری را اداره کند،  افکار عمومی سئوال می کنند چرا این افراد معاونت ها ومدیریت هایی که رویهم رفته کل ارکان قدرت اداری و درآمدی شهرداری را در قبضه گرفته اند و بوروکراسی عجیب وغریبی براه انداخته اند هنوز بر مسند امور باقی مانده اند، آیا اعضاء شورا شعارها و وعده های انقلابی خود مبتنی برتحول را ازیاد برده اند؟

در حوزه ی مالی ،شهرداری تابع هیچ نظم مشخصی در پرداختهای پیمانکاران وبازاریان طرف معامله با شهرداری نیست و در حوزه ی اداری آشنا بازی و ناعدالتی بیداد می کند و مسئولین دفتر برخی معاونت های کلیدی عملا همه کاره ی امور اداری شهرداری هستند.

بسیاری از نیروهای باحکم کارگری درحالی که حقوق کارگری می گیرند جای کارمندان نشسته  اند، پرداختها اغلب ترجیحی و انجام امورات ارباب رجوع و افراد در شبکه پیچیده ای از کارشناسان اتفاق می افتد و مدیران خرد و کارمندهای قدیمی حتا قوی تر از شخص مدیران عمل می کنند، پرونده هایی را خوابانده  و رسیدگی به برخی پرونده ها نیز با تسریعی اعجاب آور انجام می شود، اینکه چرا چنین اتفاقاتی می افتد با وجود این ترکیب مدیریتی چندان دور از ذهن نیست.

علی رغم خواستهای مکرر مردم در خصوص انتشار عمومی گزارش تفریق بودجه وحساب دخل و خرج شهرداری در دوره ی شورای چهارم، معاونت برنامه ریزی سیدخلف که همچنان این سمت را دراختیار دارد ونوعی خاص از مدیریت را رقم زده ، پاسخ قانع کننده ای به مردم نداده است،اگرچه سیدخلف از شهرداری رفته اما مدیران او نظیر ابراهیم نوشادی وظیفه دارند به افکار عمومی پاسخ دهند که چگونه صدها نیرو به استخدام شهرداری در آمد؟ چگونه برخی پروژه های مورد بحث در معاونت برنامه ریزی تامین اعتبار شد؟ چگونه کسانی توانستند با جایگزین کردن کد پرسنلی افراد بازنشسته با افراد استخدام شده ی جدید وارد سیستم شهرداری شوند وبه مشاغل مهم دست پیدا کنند؟ معاونت اقتصادی و معاونت برنامه ریزی شهرداری باید برای مردم توضیح دهد چرا بوروکراسی پیچیده ای رابوجود آورده که موجب اتلاف وقت وهزینه و قفل شدن کارهای  بسیاری در شهرداری شده است ؟ چرا کتانباف برای عزل معاونت های ناکارآمد و اصلاح این بروکراسی اقدام نمی کند؟

فرزند یکی از اعضاء شورای سابق مدیر بازرسی شهرداری در دوره پیشین و فعلی می باشد.این مدیر باید به افکار عمومی پاسخ دهد که  نقش مثبت او در کشف تخلفات ، تشکیل و پیگیری پرونده ها چه بوده است وچرا با بازرسی های دقیق مانع از انجام تخلفات نشد؟

مدیریت املاک نیز باید پاسخگو باشد چرا فضاهای سبز زیادی درشهر به برخی ساخت و ساز چی ها واگذار و تبدیل به مکان های مسکونی ویا تجاری شدند ؟

به جز فضاهای سبز ، فضاهای آموزشی، درمانی و ورزشی نیز مورد تاخ و تاز قرار گرفتند. معاونت شهرسازی  شهرداری پرسش های زیادی را باید پاسخ دهد که در این جستار نمیگنجد اما برای تکمیل گفتار خویش از مهندس زیلابی می پرسیم چرا آمار تغییر کاربری ها را ارائه نمی دهد؟چرا به بهانه کسب درآمد پدیده شهر فروشی شکل گرفت؟چرا  مناطق مسکونی قدیمی اهواز به نام پروانه های چند طبقه فروخته شد بدون آنکه شبکه های فاضلاب، آب و برق ظرفیت لازم را داشته باشند و باعث کاهش شدید سرانه های آموزشی، ترافیک، فضای سبز، آموزشی و درمانیِ مردم شد؟ و چرا املاک تجاری در همه جای شهر سربرآورده اند ؟ چرا چهار راه های محلات هر کدام با ۴ مغازه بر سر نبش باعث قفل شدن ترافیک شده اند؟ چرا ساخت و ساز سنتی باعث شده در برخی خیابان ها جای پارک حتی یک خودرو وجود نداشته باشد؟ و در سرتاسر خیابان درب باشد؟ چرا در حریم رودخانه مجوز ساخت وساز برجهایی داده شده که مالکیت خصوصی دارند اما از ثروت ملی (رودخانه کارون) که متعلق به همه از جمله آیندگان است، ارزش افزوده بالایی یافته اند؟ چرا این برج ها در حریم شریان های اصلی اهواز (جاده ها ی ساحلی) قرار گرفته اند و موجب انسداد ترافیکی می شوند؟ چرا حقِ تعریض این شریان ها از آیندگان گرفته شده است؟

معاونت مالی و اداری شهرداری نیز باید پاسخ دهد چرا به سهم ومنافع شهرداری در بانک شهر توجه نشده است؟ چراسرمایه گذاری در اهواز تا به اکنون  محقق نگردیده است؟ چرا گزارش در آمدی  و مالی روشنی ارایه نمی گردد؟

مجموعه مدیران شهرداری اهواز باید پاسخگو باشد که چرا  در سال گذشته تنها فقط ششصد میلیارد تومان کسب درآمد کرده اند؟شایان ذکر است در این زمینه شهرداری های شهرهایی مثل شیراز و اصفهان بسیار موفق تر عمل کرده اند و به جز تعداد نیروی انسانی تقریبا در همه ی شاخص های آماری از شهرداری اهواز جلوتر هستند .

درحالیکه صدهاسئوال از مدیران دوره سیدخلف باقی است منصور کتانباف باحفظ وپشتیبانی از مدیرانی که مسایل مبهم بسیاری پیرامون آنهاست و نارضایتی های زیادی از آنها در سطح شهر وجود دارد، عملا به تقویت وتثبیت آنان پرداخته و راه برای اصلاح سیستم شهرداری را مسدود کرده است. از دفتردار وراننده گرفته تا مدیرحوزه ی ریاست و معاونین .

کتانباف نشان داد که تفاوت چندانی با سیدخلف ندارد، گویی تنهانامی رفته و نامی آمده ، زیرا ارکان مدیریت کتانباف همان ارکان مدیریت سیدخلف است. تابحال که هیچ خون تازه و خلاقیتی در شریانهای شهرداری وشورای پنجم احساس نشده است، از کتانباف انتظار آن می رود که همان کتانباف باشد و نه سیدخلف.

? ابوالفضل عابدینی نصر
سرپرست روزنامه شرق در استان خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • باسپاس از نگارش واقعیات تلخی که در شهرمان میگذرد که متاسفانه در استان هیچ سازمان ونهادی هیچگونه نظارتی ندارند چرا که اکثر مسئولین استان ونمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر همه بصورت پنهان فقط بدنبال انجام اهداف ومنافع شخصی خود و فامیل سرکار میروند

  • عجیب است باز هم دست از سر سیدخلف برنمیدارید متاسفانه نگاه های قومی پشت این تخریبها هست حالا که یکسال هست که کتانباف جایگزین شده چکار کرده در این مطلب بیشتر دنبال تخریب سیدخلف بودید تا انتقاد از شهردار فعلی