بررسی تأثیر بودجه سال 96 بر اشتغال‌زایی کشور توسط نماینده تام الاختیار استاندار خوزستان در امور اشتغال

افت و خیز بودجه سال ۱۳۹۶ کشور به روایت آمار

خورنا | سید عبدالهادی آرامی: دکتر یداله مهرعلی زاده مشاور و نماینده تام‌الاختیار استاندار خوزستان در امور اشتغال در مصاحبه با خبرنگار خورنا به بررسی تأثیر بودجه سال ۹۶ بر اشتغال‌زایی کشور مندرج در گزارش سازمان برنامه‌وبودجه کشور پرداخت.

دکترمهرعلی زاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این مصاحبه به بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه ۱۳۹۶ و مقایسه آن با لایحه، مصوب و عملکرد سال ۱۳۹۵” اشاره داشت که وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ را آشکار می‌سازد.

مهمترین مباحث مورد اشاره وی به شرح زیر است:

۱- مستند به گزارش اولیه خزانه عملکرد منابع و مصارف عمومی در سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم معادل ۱۰۰ درصد لایحه دولت و معادل ۹۲/۳ درصد مصوب مجلس در بودجه ۱۳۹۶ است.

۲- عملکرد منابع و مصارف عمومی در سال ۱۳۹۶ نسبت به عملکرد آن در سال ۱۳۹۵ از رشدی معادل ۱۳ درصد برخوردار است.

۳- عملکرد درآمدها در سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۱۶۷/۵ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ۱۵۹/۵ هزار میلیارد تومان لایحه ۵ واحد درصد افزایش و در مقایسه با ۱۷۴ هزار میلیارد تومان مصوب ۳/۸ درصد کاهش داشته است.

۴- عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرک در سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۱۱۵/۶ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم ۱۱۲/۷ هزار میلیارد تومان لایحه دولت ۲ واحد درصد افزایش و نسبت به رقم ۱۱۶/۴ هزار میلیارد تومان مصوب ۰/۷ واحد درصد کاهش داشته است.

۵- عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرک در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ دارای رشد ۱۴ درصدی است.

۶- در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت (یازده‌ماهه) ۵۳ دلار و متوسط قیمت فروش معادل هر بشکه میعانات، ۵۵ دلار بود که در بودجه سال ۱۳۹۵ قیمت فروش هر بشکه نفت در دو سناریو ۵۰ و ۵۵ دلار پیش‌بینی‌شده بود.

۷- عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۹۲/۲ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم ۱۱۶ هزار میلیارد تومان لایحه دولت و رقم ۱۱۹ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس به ترتیب ۷۹/۴ درصد و ۷۷/۴ درصد است.

ر- عملکرد واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ دارای رشد ۲۴ درصدی است.

۹- عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ دارای کاهش ۴/۵ درصدی است.

۱۰- عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ از رشدی معادل ۱۷/۷ درصد برخوردار است.

۱۱- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ دارای رشد ۱۰ درصدی است.

۱۲- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۴۴ درصد کمتر است.

۱۳- عملکرد اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظیم و ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران در سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۱۹۴۴ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با عملکرد ۳۰۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ حدوداً ۶/۳ برابر افزایش‌یافته است.

۱۴- رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) مستند به گزارش مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه با ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ با نفت ۴/۴ درصد و بدون نفت ۴/۷ درصد رشد داشته است.

۱۵- اشتغال و بیکاری: مستند به گزارش مرکز آمار، در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، جمعیت فعال ۸۳۶ هزار نفر، جمعیت شاغل ۸۱۹ هزار نفر و جمعیت بیکار ۱۷ هزار نفر افزایش داشته است. نرخ بیکاری با ۳/۰ واحد درصد کاهش در این مدت از ۱۲/۳ درصد به ۱۲/۱ درصد تقلیل یافته است.

۱۶- تورم مستند به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در اسفندماه ۱۳۹۶: ماهانه: ۰/۲ درصد، سالانه (۱۲ ماهه): ۸/۲ درصد و نقطه‌ای: اسفند ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵، ۷/۲ درصد بود.

پایان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.