گردهمایی پیشکسوتان فوتبالیست دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ منطقه بی بیان شهرستان مسجدسلیمان برگزار گردید

محمد رستمی | خورنا :  گردهمایی پیشکسوتان فوتبالیست دهه ۵۰ و۶۰ و۷۰ منطقه بی بیان شهرستان مسجدسلیمان در تاریخ ۹۷/۱/۹ در زمین چمن بی بیان برگزارگردید.

به گزارش پایگاه خبری خورنا در گفتگو با مسئول برگزاری این برنامه آقای جهانشاه اردشیری این همایش ۵ سال میباشد که در منطقه بیبیان با حضور پیشکسوتان فوتبال مسجدسلیمان برگزار می شود و هدف از برگزاری این مراسم آوردن روحیه نشاط و اتحاد بین پیشکسوتان و الگو گرفتن نسل جدید میباشد.

در پایان تقدیر و تشکر داسته باشیم از مسئولینی که در برگزاری این همایش ما را یاری کردند از جمله مهندس امیدوار جمالپور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مسجدسلیمان ، دیدار شهنی، کیامرث نبی الله ، روح الله بهمنی، هدایت یزدی و کلیه عزیزانی که اسمشان از قلم افتاده تقدیر و تشکر داریم.