سرپرست شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام با حضور در میان کارکنان واحدهای تولیدی و ستادی این شرکت عید نوروز را تبریک گفت

فضل اله ترحم | خورنا : سرپرست شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام در میان کارکنان واحدهای تولیدی و ستادی این شرکت حضور یافت و سال جدید را به انان تبریک گفت .

در ساعات آغازین اولین روز سال ۱۳۹۷ حسن نشان زاده سرپرست شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به میان کارکنان واحدهای تولیدی و ستادی این شرکت رفت و ضمن تبریک سال نو، با آنها به گفتگو پرداخت و در جریان فعالیتها و تلاشها و مشکلات آنها قرار گرفت.

سرپرست شرکت سهامی پتروشیمی بندرامان از زحمات کارکنان واحدهای مختلف پتروشیمی بندرامام در تحقق برنامه های سال گذشته شرکت تشکر کرد.و برای آنان در سال جدید آرزوی توفیق و سلامت کرد .
شایان ذکر است نشان زاده را در این دیدار روسای مختلف شرکتهای تابعه بندرامام همراهی می کردتد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.