انتخابات شوراهای دانش آموزی در رامشیر برگزار شد

خورنا: انتخابات شورای دانش آموزی سراسر مدارس رامشیر صبح امروز برگزار شد.

جواد عباسی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان رامشیر با حضور در یکی از این حوزه های انتخابیه، از نزدیک در جریان روند رأی گیری دانش آموزان قرار گرفت.

علی بکدلی معاون پرورشی، منصور مرتضوی مسئول حراست و محمد موسوی کارشناس برنامه ریزی کانون وحدت از همراهان آقای عباسی در این بازدید بودند.