تحلیلی بر رودخانه زهره به مناسبت ۲۴ اسفند مصادف با ۱۴ مارس روز جهانی اقدام برای حمایت از رودخانه ها

تحلیلی بر رودخانه زهره به مناسبت ۲۴ اسفند مصادف با ۱۴ مارس روز جهانی اقدام برای حمایت از رودخانه ها آب وزندگی و مقابله با سدسازی در ۱۹۹۷ به وسیله شرکت کنندگان اولین نشست بین اللملی قربانیان سدسازی کوریتبلی برزیل به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری خورنا رودخانه زهره که همانطور از نام آن مشخص است یکی از معنای آن ایزد آب است زیرا همواره آب فراوانی در رودخانه جاری بوده است این رودخانه دارای ۲۷۵ کیلومتر طول است که این رودخانه از کوه کنه دوده در نزدیکی اردکان واقع از استان فارس سرچشمه می گیرد و از سه استان فارس کهگلویه بویر احمد و خوزستان عبور می کند.

رودخانه ها حوزه های آبریز و حریم رودخانه ها دارای بالاترین تنوع در جهان هستند و همچنین بیشترین جمعیت استانی در حاشیه و نزدیک به رودخانه ها قرار دارند که شهر هندیجان و حومه نیز همچنین چنین شرایطی را دارند و باعث اشتغال زایی و درآمد زایی بسیاری از مردم شهرستان شده است و اهمیت رودخانه زهره مانند بقیه رودخانه های آب شیرین عبارتند از:

تامین آب شیرین: رودخانه ها مهمترین منبع تامین آب شیرین و سالم در کره زمین یه شمار می رود.

تامین غذا و خاک حاصلخیز : رودخانه ها تامین کننده آب سالم غذا خاک حاصلخیز و هوای مطلوب برای زندگی برروی زمین است.

جلوگیری از تغییرات آب هوایی و تغییر اقلیم از مهمترین عوامل جلوگیری از تغییرات آب هوایی و گرم شدن کره زمین به شمار می روند علل الخصوص در شهرهایی که رودخانه آب شیرین از وسط آن عبور می کند مانند رودخانه زهره هندیجان

اثر روحی و روانی  زیبا شناختی و گردشگری: رودخانه ها همانند تالابها و جنگلها از زیباترین اکوسیستم ها جهان هستند حضور و زندگی در کنار رودخانه علاوه بر تاثیرات مثبت فراوانی که برای آرامش سلامت روح و روان و جذب گردشگر می تواند داشته باشد یکی از راهای افزایش جذب گردشگر می باشد.

تخریب و نابودی رودخانه ها بشدت برروی کیفیت زندگی انسان و سایر موجودات زنده بر روی زمین تاثیر خواهد گذاشت همانطوری که ما در سال زراعی ۹۶  شاهد این بودیم که اثرات تخریبی و کارهای غیره کارشناسی شده احداث کانال های آبیاری و سدسازی غیر اصولی متاسفانه ارزیابی صحیح زیستی محیطی بر حوزه پایین دست رودخانه زهره صورت نگرفته بود شاهد بودیم چه تاثیرات منفی برروی شهرستان هندیجان داشت که از جمله این تاثیرات عبارتند از از بین رفتن اشتغال مردم شهرستان هندیجان که بالغ بر ۲۴ هزار هکتار سند زراعی که هر کدام دارای حقابه است که خود مدیون کشاوزی و و دامداری هستند و این امر باعث از بین بردن اشتغال دو هزار نفر بصورت مستقیم مهاجرت روستاییان حاشیه نشینی شهرها و وابستگی کشور به محصولات کشاورزی و دامداری سایر کشورها شده است

به علت اینکه بسیاری از زمین های پایین دست شهر هندیجان به علت عدم کاشت دچار تخریب و فرسایش خاک شده اند و این خاکهای حاصلخیز به کانون ریزگردها تبدیل شده اند.

از بین رفتن اکوسیستم های طبیعی رودخانه زهره از جمله از بین رفتن مقدار زیاد ماهی در آبان ماه ۹۶ که پس از انجام آزمایشات مشخص شد بدلیل کاهش اکسیژن و پایین آمدن کیفیت آب و افزایش جلبک ها تغییر رنگ آب بوی تعفن سرعت و جریان بسیار کند آب و بدنبال آن افزایش رسوب گذاری براثر کاهش دبی رودخانه رخ داده است.

برنامه های پیشنهادی در مورد کاهش صدمات جبران ناپذیر بیشتر برروی رودخانه زهره:

*در برنامه مدیریت رودخانه زهره تمام جوانب و ابعاد کارکردها آسیب ها با دیدگاه توسعه پایدار و بهره وری اصولی مد نظر قرار گیرد.

*در تدوین برنامه مدیریت رودخانه زهره برنامه اجرایی قابل انعطاف باشد و نقش تمام دستگاها و ارگانهای مرتبط تصمیم گیرنده در حوزه رودخانه ها را در حفاظت و بهره برداری را مد نظر قرار دهیم.

*در جهت حفاظت از اکوسیستم رودخانه زهره کلیه طرح ها پروژهای صنعتی کشاورزی و…. تاثییر گذار در حوزه های آبریز رودخانه علل الخصوص مناطق بالا دستی ارزیابی و گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی به دقت انجام و نتایج آن اجرا گردد.

 

محسن شعبانی

نماینده شهرستان هندیجان در شورای عالی استان خوزستان

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.