مجتبی حاجتی دبیر مجمع مشورتی جوانان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان:

خوزستان درهر زمینه هنرمندانی صاحب سبک و شاخص داردو هنرش دارای محتوا ومفاهیم ارزشمند و نوگرایست

مجتبی حاجتی
دبیر مجمع مشورتی جوانان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان
در نشست صمیمانه وزیر فرهنگ و ارشادجمهوری با اصحاب فرهنگ و هنر خوزستان


ضمن عرض خیرمقدم خدمت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد و سایر میهمانان خوزستان و عرض سلام خدمت همه سروران گرامی

جناب آقای وزیر
باتوجه به تنوع اقوام ساکن خوزستان هر شاخه از فرهنگ هنر آن دارای تنوع وسبک خاصیست ودر هر زمینه هنرمندانی صاحب سبک و شاخص داردو هنرش دارای محتوا ومفاهیم ارزشمند و نوگرایست
جناب اقای دکتر صالحی
اینجا پرازآفرینندگان تصاویر شجاعت وحماسه ی دفاع مقدس است واینجا شعر رشادت و دفاع پا گرفته است
وخوزستان جایست که اگر به جوانان میدان داده شودمالک اشتر میشوند وسردار حور
وبقول نماینده محترم ولی فقیه استان اینجا جوان ۲۳ سال اش هم فیلسوف میشود.
جناب اقای وزیر
خوزستان مدیر فرهنگ و ارشادش هم فقه و فلسفه میداندو هم شعر میگوید وبه واسطه سال ها تلاش در عرصه فرهنگ و هنر خوزستان در سطوح مختلف ، دمیدن روح جوانی ونشاط انرژی جوان را در کالبد ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی فرهنگ وارشاد استان یک ضرورت مهم دانسته ودر این راستا نسبت به تشکیل مجمع مشورتی جوانان اداره کل متشکل از هفت جوانی ر که فرهنگ هنر را میشناسند دوست دارند اقدام نموده است وبه ما جوانان ماموریت داده است ضمن مشورت و نشست با پیشکسوتان فرهنگ و هنر خوزستان
به بررسی ظرفیت وداشته های موجود ساختار تشکیلاتی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری بپردازیم و با توجه به ارتباط برون سازمانی و رابطه مردمی نسبت به تحلیل بازخورد برنامه ها و عملکرد ساختار در میان مردم و نقاط هدف اقدام کنیم
وپایش وارزیابی مستمر فعالیت های انجمن ها و گروهای متفاوت زیر مجموعه را انجام دهیم و هنر و هنرمندی که دیده نشده و استعدادای که شناخته نشده را شناسایی و حمایت کنیم و ارتباط سازنده وکارایی بین انجمن هاوگروههای وابسته درسایر شهرستانهای استان برقرار نمایم و با روحیه، فکروانرژی جوان در سازمان نظارت ، پایش ، همراهی وحمایت کنیم
جناب اقای وزیر
امید است با حمایت وتوجه جنابعالی به این الگو و همراهی همه ارکان ساختارسازمانی اداره کل بتوانیم در راستای پیشبرد این اهداف گام برداریم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.