جایگذاری ۴۵ عدد مخزن زباله در فاز ۷ توسط واحد خدمات شهری شهرداری بندر ماهشهر

جایگذاری 45 عدد مخزن زباله در فاز 7 توسط واحد خدمات شهری شهرداری بندر ماهشهر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.