نیروگاه ۹۱۰ مگاواتی دزفول وارد فاز اجرایی می شود

یاسین مهرپرور |خورنا
جلسه بررسی ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۰ مگاواتی شهرستان دزفول و گردهمایی بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی اجرای پروژه با حضور سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین ارشد شهرستانی برگزار گردید

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در جلسه ی بررسی ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۰ مگاواتی شهرستان دزفول و گردهمایی بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی اجرای پروژه با بیان اینکه موافقت اصولی طرح نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۰ مگاواتی دزفول توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی صادر گردیده است گفت: زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و در مجاورت شهر حمزه واقع در ۱۸ کیلومتری شمال شرق شهرستان دزفول به منظور تامین برق پایدار مورد نیاز استان خوزستان و شبکه سراسری با سرمایه گذاری بخش خصوصی بزودی به مرحله ی اجرا و احداث خواهد رسید.

عیسی زاده در ادامه با تشریح اینکه این نیروگاه شامل دو واحد گازی هر یک به ظرفیت ۳۰۵ مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت ۳۰۰ مگاوات بوده و مطابق با آخرین تکنولوژی تجاری دنیا احداث و تجهیزات اصلی این نیروگاه ساخت شرکت آنسالدوی ایتالیا میباشد تصریح کرد: حجم سرمایه گذاری این پروژه ملی بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد ریال میباشد که تامین مالی پروژه توسط شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و شرکاء و از محل خط اعتباری خارجی انجام خواهد گرفت.

وی افزود: مدت زمان اجرای کل پروژه طبق قرارداد احداث نیروگاه ۳۶ ماه بوده و میزان اشتغالزایی طرح بصورت مستقیم و غیرمستقیم ۸۰۰ نفر در دوره احداث و بهره برداری میباشد.

وی گفت: اهم اقدامات صورت گرفته تا این لحظه انعقاد قرارداد فروش تضمینی برق ECA ،انعقاد قرارداد تملک زمین، انعقاد قرارداد احداث نیروگاه EPC+F ، اخذ مجوز محیط زیست ، اخذ مجوز اتصال به شبکه برق سراسری و اخذ مجوزهای آب و برق دوران احداث نیروگاه انجام گرفته است.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با ابراز اینکه مقرر گردید افراد بومی در اولویت استخدام و اشتغال در این پروژه قرار بگیرند گفت: بدیهی است اجرای طرح های بزرگ ملی و منطقه ای در هر نقطه از کشور آثار مثبتی در توسعه یافتگی ، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری ، کاهش میزان مهاجرت بویژه مهاجرت نیروهای نخبه و کارآمد از منطقه دارد و ممکن است آثار و تبعاتی منفی نیز در احداث چنین پروژه هایی وجود داشته باشد که بایستی با در نظر گرفتن راه حل های کارشناسی در مراحل طراحی و احداث نیروگاه، این آثار در حد استانداردهای ملی و بین المللی کاهش یابد که خوشبختانه با بررسی های انجام گرفته ، این پروژه شامل چنین استانداردهایی میباشد.