تعویض پرژکتورهای پارک فارابی در ناحیه صنعتی جهت افزایش نور توسط شهرداری بندر ماهشهر

به منظور افزایش نور و رفاه شهروندان، پرژکتورهای پارک فارابی در ناحیه صنعتی توسط شهرداری بندر ماهشهر تعویض شد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.