آغاز طرح مبارزه با بیماری گل آذین خرما در آبادان

آغاز طرح مبارزه با بیماری گل آذین خرما در آبادان
طرح مبارزه مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی با بیماری پوسیدگی گل آذین خرما در آبادان آغاز شد.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: طرح مبارزه مکانیکی،‌شیمیایی و بیولوژیکی علیه بیماری گل‌آذین خرما از اهمیت خاصی برخوردار است و هر ساله در نخلستان‌های آبادان تحت نظر کارشناسان جهاد کشاورزی انجام می شود.
ناجی شهیب‌زاده افزود: امسال ۲۲ هزار اصله در سطح ۹۰ هکتار تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
شهیب زاده با بیان اینکه این بیماری درمان قطعی ندارد و این طرح از اهمیت خاصی برخوردار است گفت: بیماری پوسیدگی گل آذین خرما هر ساله در نخلستانهای استانهای خرماخیز موجب بروز خسارت و کاهش تولید میشود این بیماری در زمان ظهور اسپات های خرما روی درخت بروز می کند. عامل بیماری زا قارچ است که سبب بروز لکه های قهوه ای روی قسمت های انتهایی گل آذین نشکفته (اسپات) می گردد. اسپات های به شدت آلوده ممکن است اصلا شکفته نشوند و گل آذین در درون اسپات فاسد می گردد.
شهیب زاده از برگزاری ۱۰ کلاس آموزشی ترویجی با هدف آشنایی کشاورزان منطقه با روش های مبارزه با این بماری خبر داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.