زهکشی اراضی در چوئبده


زهکشی اراضی در چوئبده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: ۴۰۰ هکتار از اراضی مناطق عمرانی TB1 و TB2 واقع در چوئبده از ابتدای سال ۹۶ تاکنون که تحت پوشش اراضی طرح مقام معظم رهبری هستند زهکشی شده اند.

ناجی شهیب زاده تصریح کرد: دولت به امر آبیاری نوین و احیای اراضی توجه ویژه‌ای داشته و اقدامات گسترده‌ای در زمینه آبیاری تحت فشار، تسطیح و زهکشی در اراضی در دستور کار قرار دارد که با بهره‌برداری از این طرح‌ها شاهد رونق و افزایش تولید و ایجاد اشتغال در منطقه خواهیم بود که از ابتدای سال تاکنون ۱۹۵ هکتار از اراضی چوئبده تحت پوشش طرح آبیاری کم فشار قرار گرفته.
شهیب زاده گفت: همکاری کشاورزان با مجریان طرح در سطح اراضی کشاورزی جهت تسریع در تکمیل پروژه‌های زهکشی منطقه ضروری است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.