کشت میانه کاری یونجه در آبادان اقتصادی است


کشت میانه کاری یونجه در آبادان اقتصادی است
مدیر جهاد کشاورزی آبادان از تولید ۱۶ هزار و ۱۵۰ تن یونجه در سال جاری در فضای بین نخیلات این شهرستان خبر داد.

ناجی شهیب‌زاده اظهار کرد: ۸۵۰ هکتار یونجه در سال جاری به صورت میانه کاری در نخلستان های آبادان کشت شد.
شهیب زاده با اشاره به کشت یونجه در بین نخیلات و نقش آن در حاصلخیزی خاک گفت: کاشت گیاهان خانواده بقولات مانند یونجه سبب افزایش مواد آلی خاک میشود و باعث ارتقای کمی و کیفی محصول خرما نیز می‌شود، همچنین در زمین هایی که مبارزه با علف هرز نی صورت میپذیرد میانه کاری کشت یونجه بعد از مبارزه میتواند پاسخ مثبتی به همراه داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان از کشاورزان خواست به مواردی چون کشت به موقع ، استفاده از بذور اصلاح شده، ضدعفونی بذور خود مصرفی با قارچ کش های مناسب، تنظیم بذر و کود مصرفی توجه کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.