تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان آبادان اعطا شد


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان:
تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان آبادان اعطا شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۵۷ میلیون ریال اعتبارات مکانیزاسیون به کشاورزان شهرستان اعطا شده است.
ناجی شهیب زاده اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون پرونده چندین نفر از متقاضیان خرید ماشین آلات و ادوات از طریق جذب تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون به بانک کشاورزی شهرستان معرفی شد که از این تعداد ۱۳ نفر موفق به جذب تسهیلات شدند و یک دستگاه تراکتور و ۱۲ دستگاه تیلر خریداری و به ماشین آلات بخش کشاورزی شهرستان آبادان اضافه شد.
شهیب زاده عنوان کرد: مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال هم در حال حاضر در حال عقد قرارداد خرید یک دستگاه تیلر میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.