توزیع نهال تنها با گواهی سلامت


مدیر جهاد کشاورزی آبادان اعلام کرد:
توزیع نهال تنها با گواهی سلامت
توزیع و جابجایی نهال تنها باید با شناسه و گواهی سلامت انجام شود.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان با اعلام خبر فوق گفت : به خریداران نهال توصیه میکنیم تنها از نهالستانهای مجاز و دارای مجوز خرید کنند.
ناجی شهیب زاده افزود: شهروندان هنگام خرید نهال مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی را فراموش نکنند و نهال های تمام مراکز فروش باید دارای لیبل باشند.
شهیب زاده گفت: با توجه به اهمیت توزیع نهال سالم و جلوگیری از شیوع آفات و بیماریها، گشت ویژه نهال با حضور کارشناس حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی آبادان و نماینده تعزیرات حکومتی به صورت بازدید سر زده صورت میپذیرد.
شهیب زاده افزود: در این بازدید ها ازمراکز عرضه و توزیع نهال در جاده ها نیز بازدید به عمل می آید و در خصوص عرضه نهال مجوز دار ،دارای لیبل وگواهی بهداشت و همچنین ارائه فاکتور فروش توضیحاتی به فروشنده داده میشود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.