گزارش تصویری اولین دوره مسابقات نجات غریق بانوان در سطح شهرستان مسجدسلیمان به مناسبت دهه فجر

میثاق حاجتی| خورنا:به همت حوزه بسیج خواهران حضرت فاطمه (س)سپاه ناحیه مسجدسلیمان و باهمکاری هیات نجات غریق وغواصی شهرستان اولین دوره مسابقات نجات غریق بانوان درسطح شهرستان درروزپنج شنبه مورخ ۱۹ بهمن دراستخرشهدای کارگربی بیان برگزارگردید

درابتدامسول تربیت بدنی حوزه بسیج خواهران وبرگزارکننده این مسابقه ناجی غریق سرکارخانم نسرین حسینی ضمن تقدیروتشکرازکلیه ورزشکاران ومسولین همراه دراین مسابقات به این مطلب اشاره فرمودندکه این مسابقه بمنظورآشنایی وآموزش هرچه بیشترافرادبااین رشته ورزشی خطیرمی باشدوهمچنین اشاره فرمودندکه این مسابقه دردورده سنی و۵ماده برگزارگردیدکه ازنفرات اول تاسوم هرروه بترتیب تقدیربه عمل خواهدآمد
درادامه مسئول سپاه مسجدسلیمان جناب سرهنگ آقای رحیمی حسینی دراین زمینه فرمودند که ضمن تاکیدو توصیه دین اسلام به این رشته ی ورزشی ازهمه خواست که درتشویق وتبلیغ این رشته مهم به سایرافرادکوتاهی نکنند. واز رزمندگان غواصی یادکردندکه درزمان دفاع مقدس درآب های خروشان اروندبه عملیات می پرداختند.

درپایان به نفرات برگزیده اول تاسوم هررده توسط مسئول سپاه مسجدسلیمان جناب سرهنگ آقای رحیمی حسینی، مسئول بسیج حوزه خواهران حضرت فاطمه (س) سرکارخانم شهبازی، رئیس هیئت نجات غریق وغواصی شهرستان جناب آقای افشین جمالپوروجناب آقای محمدجوادنجف پورمدیرعامل مجموعه ورزشی شهدای کارگربااهدای لوح تقدیر، مدال وجوایزتقدیربه عمل آمد.

سپاس از همکاری عزیزانی که امروز ما را همراهی کردند.

ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان اقای امیدوار جمالپور

مدیر عامل مجموعه ورزشی آقای محمدجواد نجفپور

رئیس هیات نجات غریق جناب اقای افشین جمالپور

فرماندهی سپاه مسجدسلیمان جناب سرهنگ آقای حسینی

سرکار خانم ایمری اسنکدری

سرکار خانم شهبازی

سرکار خانم حدیث بهمنی

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.