در ستاد بحران استان؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: خسارات خشکسالی اخیر به بخش کشاورزی خوزستان در حد فاجعه است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی استان را طی خشکسالی اخیر در حد فاجعه خواند و تصریح کرد: میزان خساراتی که تاکنون در اثر خشکسالی به محصولات زراعی و باغی استان وارد شده چیزی در حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان است.

خورنا-احمدرضارستمی: در نشست شورای بحران خوزستان که با محوریت خشکسالی در استانداری خوزستان برگزار شد کیخسرو چنگلوایی ضمن اشاره به میزان بالای خسارت ناشی از خشکسالی در بخش کشاورزی استان خوزستان گفت: میزان بارندگی در شهرستان هویزه امسال تاکنون ۸۶ درصد نسبت به بلند مدت و ۷۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: این میزان کاهش بارندگی در شهرستانهای دیگر هم مثل شادگان ۸۴ درصد، خرمشهر ۸۲ درصد و اهواز هم ۸۰ درصد بوده است.

وی در پایان میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی استان را طی خشکسالی اخیر در حد فاجعه خواند و تصریح کرد: میزان خساراتی که تاکنون در اثر خشکسالی به محصولات زراعی و باغی استان وارد شده چیزی در حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • متاسفم که هر سال خشکسالی ، خسارت بار است و مدیریتی نمیشه. جایگاه مدیریتی شما در شرایط بحران چیست؟ فقط منتظر خشکسالی و اعلام خسارت سالیانه!!