اعتراض 83 نهاد حقوقی و نشریه‌ی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز به ادغام معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی

داغ تازه بر پیکر نیمه جان دانشگاه ننشانید

خورنا | دانشجویی: ۸۳ نهاد حقوقی و نشریه‌ی دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز با انتشار بیانیه‌ای مشترک، به ادغام معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی “نه” گفتند. متن کامل این نامه و اسامی نهادهای حقوقی و نشریات دانشجویی در زیر آمده است.

بسم الله الرحمن الرحیم
نزدیک به پنج ماه از انتصاب معاون دانشجویی جدید دانشگاه شهید چمران اهواز می گذرد . این انتصاب درحالی در بزرگترین دانشگاه جنوب غرب کشور صورت پذیرفته که معاون فرهنگی و اجتماعی، ضمن حفظ سمت به معاونت دانشجویی منصوب شده است. با وجود حجم بالای امور مربوط به دو معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی، سپردن مدیریت این دو حوزه به یک فرد، معنایی جز بی توجهی به هر دوی آنها ندارد .
دانشگاهی که در حوزه ی معاونت فرهنگی و اجتماعی با گستره ی وسیعی از مشکالت عدیده همچون بحران در چاپ، انتشار و توزیع نشریات، برخوردهای فراقانونی با فعالین دانشجویی و ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه، تقلیل بودجه و وجود موانع فراوان در فعالیتهای کانونهای فرهنگی اجتماعی، انجمنهای علمی دانشجویی و تشکلهای اسلامی مواجه است، برای مدیریت این معضلات که هر یک به خودی خود موجب رکود و رخوت در فضای فرهنگی دانشگاه می‌باشد نیازمند انتصاب و حضور #یک_معاون_تمام_وقت است .
افزون بر این موارد در حوزه ی معاونت دانشجویی نیز وضعیت بغرنج تغذیه ی دانشجویان و نیز زیرساخت فرسوده و نامناسب خوابگاه های دانشجویی به شکل مشهودی هویداست که شرایط أسفناک پیش آمده ی خوابگاه حضرت معصومه آنهم در ایام امتحانات مقارن با ماه رمضان شاهدی بر این مدعاست .
علیرغم وجود شواهد گوناگون مبنی بر ناکارآمد بودن این شیوه ی مدیریتی ، زمزمه های ناخوشآیندی به گوش میرسد که مسئولان ذیربط نه تنها چشم خود را بر انباشت این مشکلات فراوان بسته ، بلکه تصمیم بر ادغام این دو معاونت گرفته تا داغ تازه ای بر پیکر نیمه جان دانشگاه شهید چمران اهواز بنشانند .
ما ، جمعی از فعالین فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دانشگاه شهیدچمران اهواز بنابر رسالت وجودیمان ، می‌ایستیم و مخالفت صریح خود را با این روند اعلام کرده و نسبت به عواقب زیانبار آن هشدار جدی می دهیم .
امید است که مسئولان دانشگاه ضمن توجه ویژه به اهمیت مسئله ی فرهنگ، دغدغه ی جمع کثیری از دانشجویان را در نظر گرفته و به جای اضافه کردن معاونت هایی که می توانند زیر نظر بخش دیگری از ساختار دانشگاه قرار گیرند به حفظ استقلال و بهبود معاونت های فرهنگی و دانشجویی که موجبات حیات دانشگاه را فراهم می‌کنند ، تن در دهند .

اسامی نهادهای حقوقی و نشریات دانشجویی امضا کننده ی بیانیه :
.۱ انجمن علمی دانشجویی دانشجویی فلسفه
.۲ انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق
.۳ انجمن علمی دانشجویی فیزیک
.۴ انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران
.۵ انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر
.۶ انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری
.۷ انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق
.۸ انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک
.۹ انجمن علمی دانشجویی کتاب واندیشه
.۱۱ انجمن علمی دانشجویی انرژی های پاک
.۱۱ انجمن علمی دانشجویی محیط زیست
.۱۲ انجمن علمی دانشجویی نانو
.۱۳ انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک
.۱۴ انجمن علمی دانشجویی باغبانی
.۱۵ انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
.۱۶ انجمن علمی دانشجویی علوم آب
.۱۷ انجمن علمی دانشجویی حقوق
.۱۸ انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی
.۱۹ انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی
.۲۱ انجمن علمی دانشجویی علوم زیستی
.۲۱ انجمن علمی دانشجویی علوم زمین
.۲۲ انجمن اسلامی دانشجویی
.۲۳ انجمن اسلامی پیرو خط امام
.۲۴ کانون ادبی
.۲۵ کانون فیلم و عکس
.۲۶ کانون تئاتر
.۲۷ کانون خیریهی قدم
.۲۸ نشریه دانشجویی سحر
.۲۹ نشریه دانشجویی نیمکت
.۳۱ نشریه دانشجویی بوف
.۳۱ نشریه دانشجویی سالم
.۳۲ نشریه دانشجویی قیف
.۳۳ نشریه دانشجویی دنیای عدالت
.۳۴ نشریه دانشجویی صفیر
.۳۵ نشریه دانشجویی ایراندخت
.۳۶ نشریه دانشجویی سرشک
.۳۷ نشریه دانشجویی انعکاس
.۳۸ نشریه دانشجویی تیهو
.۳۹ نشریه دانشجویی قلم آزاد
.۴۱ نشریه دانشجویی راوی
.۴۱ نشریه دانشجویی نقش و نگار
.۴۲ نشریه دانشجویی روان نویس
.۴۳ نشریه دانشجویی دات
.۴۴ نشریه دانشجویی روزنه
.۴۵ نشریه دانشجویی فیلوسوفیسم
.۴۶ نشریه دانشجویی چکاوک
.۴۷ نشریه دانشجویی قدرمطلق
.۴۸ نشریه دانشجویی عکاسباشی
.۴۹ نشریه دانشجویی پرده ی آخر
.۵۱ نشریه دانشجویی منشور
.۵۱ نشریه دانشجویی چارچوب
.۵۲ نشریه دانشجویی روز نو
.۵۳ نشریه دانشجویی پرگار
.۵۴ نشریه دانشجویی نی
.۵۵ نشریه دانشجویی باران
.۵۶ نشریه دانشجویی نسیم جنوب
.۵۷ نشریه دانشجویی پاژن
.۵۸ نشریه دانشجویی ارچین
.۵۹ نشریه دانشجویی آسوریک
.۶۱ نشریه دانشجویی مومنتم
.۶۱ نشریه دانشجویی کاغذ سیاست
.۶۲ نشریه دانشجویی درنای سبز
.۶۳ نشریه دانشجویی چ
.۶۴ نشریه دانشجویی تلخون
.۶۵ نشریه دانشجویی کاوش
.۶۶ نشریه دانشجویی مندلیف
.۶۷ نشریه دانشجویی هژده قدم
.۶۸ نشریه دانشجویی خط عمران
.۶۹ نشریه دانشجویی نورد
.۷۱ نشریه دانشجویی فراسوی اقتصاد
.۷۱ نشریه دانشجویی تلنگر
.۷۲ نشریه دانشجویی آبگینه
.۷۳ نشریه دانشجویی دهخدا
.۷۴ نشریه دانشجویی اشاره گر
.۷۵ نشریه دانشجویی صحنه
.۷۶ نشریه دانشجویی ققنوس
.۷۷ نشریه دانشجویی سیمرغ
.۷۸ نشریه دانشجویی ارغوان
.۷۹ نشریه دانشجویی داروین
.۸۱ نشریه دانشجویی جاده ی مهندسی
.۸۱ نشریه دانشجویی چشمه
.۸۲ نشریه دانشجویی داروگ
.۸۳ نشریه دانشجویی ژئو اهواز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.