یادداشتی در ذم فشار نمایندگان برای تغییر مدیر کل میراث خوزستان

استاندار تکلیف مردم را مشخص کند

ماجرا ساده ست اما تکراری، فشار برخی از نمایندگان استان از طریق نطق در تریبون مجلس و هجمه ی رسانه های هم سو، به استاندار محترم خوزستان برای عزل یا نصب مسئولین مورد نظرشان در سطح استان، از بخشدار و فرماندار تا مسئولین ادارات کل، و سپس رسیدن آن نمایندگان محترم به خواسته شان با کوتاهی استاندار خوزستان !
این بار اما یکی از مسئولین خوشنام استان خوزستان، که اهالی فرهنگ و هنر این استان همواره به نیکی از او نام می برند، هدف برخی از نمایندگان محترم قرار گرفته است. نمایندگانی که گمان می رود یادشان رفته برای خدمت به مردم و نمایندگی نظرات آنها و نظارت بر حسن اجرای قوانین به مجلس رفته اند، به قوه ی مقننه و نه مجریه.
برخی از نمایندگان در این روزها که مردم حوزه ی انتخابیه شان حتی نمی توانند نفس بکشند و هوای سالم را آرزو می کنند، به جای پیگیری خواسته های مردم، گویا به منافع حزبی و محفلی بیشتر توجه دارند و زمان اندک تریبون مجلس که باید فریاد دادخواهی این مردم مظلوم باشد را به اتهام زنی می گذرانند.
تأسف بار آنکه زیاده خواهی و دخالت مستقیم برخی از نمایندگان در اموری که در حوزه ی وظایف قوه ی مجریه ست، مانند عزل و نصب مسئولین، و کوتاه آمدن استاندار محترم که عالی ترین مقام اجرایی استان می باشد در مقابل، سبب شده تا برخی از مسئولین استان بیش از آن که در پی پیگیری وعده های دولت و برنامه های دکتر حسن روحانی باشند، برای ارتقا و یا باقی ماندن در یک پست وارد مذاکره با نمایندگان مجلس شوند و بله قربان گوی نمایندگانی شوند که سابقه ی آنها یک مسئله را به خوبی روشن می کند، دوری و حتی تضاد با شعارهای دولت تدبیر و امید، و برخی دیگر از مسئولین استان که تن به خواسته های ناحق برخی محافل نمی دهند، مورد هجمه های بی رحمانه قرار می گیرند.
ماجرای تکراری این بار چنین اتفاق می افتد، نطق یکی از نمایندگان محترم استان در صحن علنی مجلس در مخالفت با دکتر خسرو نشان، رییس میراث فرهنگی استان خوزستان، وارد آوردن اتهاماتی به مدیریت آقای نشان، درخواستی که صریحا در تضاد با اصل تفکیک قوا صورت می گیرد: استان خوزستان را از شر رییس میراث فرهنگی استان خلاص بفرمایید !، فشار رسانه های نزدیک به جبهه ی پایداری به مجموعه ی استانداری و سازمان میراث فرهنگی کل کشور برای عزل رییس میراث فرهنگی استان و حال زمزمه هایی مبنی بر جایگزینی شخصی رده بالا در جبهه ی پایداری به جای آقای نشان.
گذشته از آنکه تحقیقات خبرنگاران و خبرگزاری های مستقل، در روزهای گذشته با پیگیری دست آوردهای درخشان دکتر نشان در اندک زمان مدیریتشان بر این سازمان، دروغ بودن اتهامات را ثابت کرد و هدف از طرح این اتهامات دروغ را برملا کرد، آن چه که عجیب است انفعال و سکوت استانداری در این روزها در مورد این دخالت ها و دروغ پراکنی این نماینده ی محترم و رسانه های نزدیک به ایشان است، که شبهه همراهی مجموعه ی استانداری برای عزل نا به حق یکی از خوش نام و پرسابقه ترین مسئولین استان در حوزه ی فرهنگ، که استان های دیگر حسرت داشتنش را می خورند، و نصب فردی ست که در تضاد کامل با شعارها و وعده هاییست که مردم صبورانه در ۲۹ اردیبهشت به آن رأی دادند.
استاندار محترم برای یک بار هم شده، تکلیف مردم را روشن کند: استاندار استان خوزستان، شخص جناب آقای دکتر شریعتی ست یا نمایندگان مجلس؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.