رای محیط زیستی در دادگاه عمومی بخش صیدون باغملک برای شکارچیان غیرمجاز

خورنا/ قاضی محیط زیستی متخلفین شکار و صید غیرمجاز پرندگان را به احداث ۲ آبشخور و تهیه ۵۰ کیلوگرم گندم جهت خوراک پرندگان در فصل سرما در منطقه منگشت محکوم نمود
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان – دادگاه عمومی بخش صیدون رای جالب و محیط زیستی در خصوص اتهام دو نفر از متخلفین غیر مجاز شکار و صید که به علت شکار غیر مجاز ۱۳ قطعه کبک در کوه های منگشت توسط اداره حفاظت محیط زیست باغملک دستگیر و به این مرجع معرفی شده بودند را صادر نمود.
این دادگاه متخلفین را علاوه بر پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت تکمیل مجازات مستنداً به بند “د” ماده ۲۳ از قانون مجازات اسلامی به احداث ۲ آبشخور و تهیه ۵۰ کیلوگرم گندم جهت خوراک پرندگان در فصل سرما در منطقه منگشت محکوم نمود که حسن اجرای این دستورات با اجرای احکام کیفری و تحت نظر اداره محیط زیست باغملک می باشد.