دوره آموزش تخصصی رسانه در اهواز برگزار شد

میثاق حاجتی| خورنا: دوره آموزش تخصصی رسانه با همکاری شرکت نفت و خانه مطبوعات با حضور اعضای خانه مطبوعات ،صاحبان رسانه و جمعی از خبرنگاران در سالن آموزش مناطق نفتخیز برگزار شد.

دکترایمان سعیدی مسوول آموزش خانه مطبوعات خوزستان در این رابطه به خبرنگار ما گفت: به منظور ارتقای دانش خبرنگاران استان و در یک برنامه دو ساله بنا داریم خبرنگاران استان را با ارایه کلاس ها و آموزش های لازم به سمت دانش تخصصی این حرفه سوق دهیم.

سعیدی افزود : تا کنون سه برنامه در سال جاری انجام گرفته و بنا داریم تا پایان سال کلاس های دیگر برگزار شود.

وی در پایان با اشاره به حمایت های بی دریغ برخی ادارات و سازمان ها در برگزاری این کلاس ها گفت : سازمان های دولتی همچون شرکت ملی مناطق نفتخیز و سازمان آب و برق خوزستان تا کنون همکاری به سزایی در این باره ایفا داشته اند که جا دارد از این سازمان های که نگرش فرهنگی دارند تقدیر کنیم . امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حضور خبرنگاران اموزش دیده و متخصص در حوزه های گوناگون باشیم

✏ دویدخسروی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.