باغملک، میزبان مسابقات قرآن ناجا چندجانبه

باغملگ ،میزبان مسابقات قرآن ناجا

مسابقات قرآن ویژه گارگنان ناحا برگزار گردید.

در بهمن ماه ۱۳۹۶ مسابقات قرآن شهرستانهای ایذه، هفتگل ، رامهرمز به میزبانی شهرستان باغملگ انحام پذیرفت گه در این مسابقات کارکنان و خانواده های ناجاحضور فعال داشتند.

همزمان با مسابقات قرآن کریم محفل انس با قرآن کریم در نمازخانه ستاد فرماندهی انتظامی باغملک با حضور کارکنان و خانواده هایشان برگزار گردید و از برترین فعالین قرآنی تحلیل بعمل آمد.
خبرنگار :مدینه اسدی