همگان درانتظار تدبیر دولت تدبیر

خورنا : به نظرمی رسد دولت دوازدهم راهی پر چالش در پیش خواهد داشت؛ وظیفه همراهان و یاران دولت سنگین تر و سخت تر از قبل خواهد بود، تخریب ها و سیاه نمایی ها علیه دولت ادامه دارد و تمام کاستی ها را پس از بزرگنمایی به دولت نسبت داده می شود.
اما پاشنه آشیل دولت برخی مدیران ناهماهنگ هستند، کسانی که دل در گرو گفتمان اعتدالی نداشته و فقط تا زمانی دراتوبوس دولت سوارندکه دستی در ثروت و پایی بر کرسی ریاست دارند و اگر روزی ازآن پیاده شوند، اولین گروهی خواهند بود که علیه عملکردش شمشیر از نیام برخواهند کشید؛ و بدتر از همه وجود مدیران ژله ای است که در همه ی شرایط و با همه ی جریان های سیاسی حالت پذیرند و با مدیریت های شلخته و کج دار و مریض که عنان مدیریت شان در دست دیگران است و خود مترسکی در قالب مدیرند، وجودشان سم مهلکی برای توسعه و پیشرفت کشورواستان خواهد بود. بدور از ادب سیاسی است که مدیری در راس امور دولت باشد و در تنگناها و در برابر هجمه ها علیه دولت سکوت اختیار کند و حتی در حمایت ازحامیان ودلسوزان تفکر اعتدالی کوتاهی کند ..
دولت تدبیر نیک بداند که اگر از خود گذشتگی جوانان وهمراهان واقعی نبود ، هجمه های رقیب او را زمین گیر کرده بود، سربازانی جوان و مدیرانی بروز که برای تدوام برنامه ها و سیاست های دولت در صحنه رقابت انتخابات سنگ تمام گذاشتند. همچنین بدنه ی فرسوده و فشل برخی مدیریتها بخصوص مدیران ارشد استانها وبتبع آن شهرستان ها که بااقدامات نسنجیده باعث نارضایتی وبه حاشیه رفتن حامیان ودلسوزان ستادی تدبیروامید(رابطان بدنه مردم وتفکرات تدبیر وامید درشهرها )شدند ، امری که بدوراز تدبیر است ودرشأن مدیریت اعتدالی نیست.
دولت اعتدال نیک می داند راهی سخت و پر چالش در پیش دارد و به یارانی باوفا و ثابت قدم نیازمند است. همراهانی حقیقی که در میدان های سخت و نفس گیر رقابتهای سیاسی بدون هیچگونه چشم داشت تا آخر پای عهدشان ایستادند .
امید که دولت تدبیروامید در ترمیم برخی مدیریتها هرچه سریعتر تدبیری بیندیشد.

غلام عباس کاظمی –فعال اجتماعی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.