در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان:

مدیرکل هواشناسی خوزستان: طراحی شهرهای جدید استان طی دو سال اخیر بدون استعلام هواشناسی بوده است/عادت کرده‌ایم بعد از وقوع یک مشکل به فکر چاره باشیم.

مدیرکل هواشناسی خوزستان: علیرغم تاکیدات فراوانی که داشته‌ایم به هیچ عنوان مشاهده نشده است که طی دو سال اخیر، مهندسین مشاور برای طراحی شهرهای جدید و اخذ استعلامات لازم به سازمان هواشناسی استان مراجعه کند و متاسفانه انگار ما عادت کرده‌ایم که همیشه بعد از وقوع یک مشکل به دنبال چاره باشیم.

 

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کورش بهادری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همانطور که استحضار دارید در جلسات قبلی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان این نکته تذکر داده شد که ضرورت دارد مهندسین مشاور در استعلامهایی که به منظور طراحی شهرهای جدید می‌گیرند حتما پارامترهای هواشناسی را نیز مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: ولی علیرغم تاکیدات فراوانی که در این خصوص داشته‌ایم به هیچ عنوان مشاهده نشده است که طی دو سال اخیر، مهندسین مشاور برای طراحی شهرهای جدید و اخذ استعلامات لازم به سازمان هواشناسی استان مراجعه کند و متاسفانه انگار ما عادت کرده‌ایم که همیشه بعد از وقوع یک مشکل به دنبال چاره باشیم.

بهادری ضمن اشاره به رایگان بودن استعلامهای هواشناسی خاطر نشان کرد: عدم توجه به بحث پدیده‌های هواشناسی در ساخت شهرکهای جدید بیشک می‌تواند چالشهای فراوانی را در آینده این مناطق تولید کند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان عنوان کرد: از آنجایی که برخی از مهندسین مشاور در اخذ استعلامات هواشناسی کوتاهی‌هایی به عمل می‌آورند لذا توصیه می‌کنم که در شورای برنامه‌ریزی استان یک مصوبه‌ای را داشته باشیم که در آن به مهندسین مشاور الزام شود که حتما در امر طراحی شهرهای جدید استعلامات هواشناسی را نیز داشته باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.