کسب عنوان نایب قهرمانی تیمی, تیم اسکای رانینگ ( دوی کوهستان ) شهرستان باغملک در مسابقات قهرمانی استان خوزستان

به گزارش خورنا: این دوره از مسابقات در تاریخ ٣٠ /١٠ /٩۶ در شهرستان شوشتر و کوه فدلک به طول ١٣ کیلومتر برگزار شد
نفرات شرکت کننده
١_ اسماعیل قربانی
( کارگروه اسکای رانینگ شهرستان )
٢_ محمود کیانی
٣_ سجاد آذر افروز
۴_ دانیال اژدری
۵_ محمد زنگنه
همگی از باشگاه کوهنوردی کیان قلعه تل
سرپرست وحید کیانی مقدم و این باشگاه موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی تیمی, تیم اسکای رانینگ ( دوی کوهستان ) شهرستان باغملک در مسابقات قهرمانی استان خوزستان گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.