برگزاری جلسه مقدماتی درخصوص خانه صنعت در فرمانداری و اداره صنعت و معدن آغاجاری

خورنا_ بهنام کنارکوهی/ جلسه مقدماتی درخصوص خانه صنعت در فرمانداری و با حضور فرماندار و اعلام حمایت و پشتیبانی از برنامه های این شرکت برگزار گردید.

در ادامه جلسه ای در اداره صنعت معدن و تجارت با حضور نمایندگان اصناف و دونفر از سرمایه گذاران برگزار گردید. دکتر رضایی که به نمایندگی ازخانه صنعت وسرمایه گذاری خوزستان دراین جلسه حضور داشتند گفتند تا برگزاری جلسه بعدی، نیاز سنجی های شهرستان و مشکلاتی که سرمایه گذاران با آن مواجه شدند را تهیه کنید تا نسبت به بررسی وعملیاتی کردن آن اقدام شود.

در ادامه از شهرک صنعتی بازدید بعمل آمد و مقرر شد در آینده نزدیک جلسه ای باحضور اعضا و مدیران صنعت در آغاجاری برای حمایت و جذب سرمایه گذاران به صورت تخصصی برگزار گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.